Προϋπολογισμός της μελέτης 56.500 €

Νέα σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το τμήμα του στο Καρπενήσι υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, για την επένδυση στον αγροτικό τομέα της Ευρυτανίας και συγκεκριμένα στην κτηνοτροφία. Η νέα σύμβαση αφορά την «ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΡΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΤΟΥ», προϋπολογισμού 56.500,00 €, με σκοπό την πιστοποίηση του.

Όπως ανακοίνωσε η περιφερειακή αρχή, το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος και της βόσκησης στα ορεινά λιβάδια της Ευρυτανίας, στην παραγωγή κρέατος αρνιού με λιγότερο εκατοστιαίο (%) λίπος, ανώτερη σύνθεση λιπαρών οξέων και γενικά ουσιών που προάγουν την ανθρώπινη υγεία. Στόχος του έργου είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της προβατοτροφίας της περιοχής, στην ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και συνολικά της τοπικής οικονομίας, μέσω της ανάδειξης της αξίας και της ταυτότητας των προϊόντων κρέατος, ως εργαλεία για την πιστοποίηση τους (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ΠΓΕ ή άλλο).

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, θα είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος με την συνεργασία των κτηνοτρόφων της περιοχής και της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Ευρυτανίας.

Με την συγκεκριμένη σύμβαση προγραμματίζονται οι κάτωθι ενέργειες:

  • Προσδιορισμός της σύνθεσης της βλάστησης, μέτρηση της βιομάζας, της χημικής σύστασης, της βοσκοϊκανότητας, της συμπεριφοράς των ζώων κατά τη βόσκηση καθώς και την επίδραση της βόσκησης στα ίδια τα λιβάδια (βιοποικιλότητα, έδαφος, λιβαδική παραγωγή) όπου θα πραγματοποιηθεί η έρευνα.
  • Ανάδειξη της ανώτερης ποιότητας του κρέατος ζώων που διατρέφονται με βάση τη βόσκηση στα λιβάδια της Ευρυτανίας με έμφαση στους παράγοντες που ασκούν θετική επίδραση στην υγεία του ανθρώπου, περιεκτικότητα σε λίπος, προφίλ λιπαρών οξέων, περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η βιταμίνη Ε.
  • Ανάδειξη του πλούτου των λιβαδιών της περιοχής που παρέχουν ένα μεγάλο εύρος οικοσυστημικών υπηρεσιών, καθώς και των ισχυρών ιστορικών δεσμών της παραδοσιακής εκτατικής προβατοτροφίας με την περιοχή.
  • Διαμόρφωση προτάσεων για την βελτίωση των λιβαδιών της περιοχής.
  • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βόσκησης σε αγροδασικά συστήματα.
  • Ενημέρωση των παραγωγών σε θέματα αιχμής.

Η χρηματοδότηση του ερευνητικού αυτού έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής: «Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι., επενδύουμε στην κτηνοτροφία της περιοχής μας με υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των τοπικών προϊόντων και στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων μας, ώστε ο καθημερινός τους κόπος να πιάνει τόπο και να αναδεικνύεται η αξία των τοπικών προϊόντων στο ράφι του καταναλωτή».