Μικρή αύξηση της τάξης 5% σημειώθηκε στα δημοτικά τέλη για το έτος 2020 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καρπενησίου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου προ ολίγων ημερών. Η αύξηση αυτή πρακτικά υπολογίζεται στα 3 έως 5 ευρώ στην τσέπη των δημοτών, για κάθε οικογένεια. Η αλλαγή αυτή θα διατηρηθεί για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σκοπός της αύξησης των δαπανών αυτών είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους Δημότες του. Αναλυτικότερα, τα δημοτικά αυτά τέλη περιλαμβάνουν τέλη αποχέτευσης, ύδρευσης, κοινοχρήστων χώρων, διαφήμισης και νεκροταφείου.Σχετικά με τα τέλη αποχέτευσης η αντιστοιχία έχει ως εξής: με όριο κατανάλωσης 0-20  m3 η τιμή ανέρχεται στα 17,00 €  Πάγιο – Ελάχιστη κατανάλωση που αντιστοιχεί σε 20 κυβικά. Τιμή κυβικού: 0,85 ΜΕ Φ.Π.Α.) Στα 21-30  m3 η τιμή ανέρχεται στα 0,135 €/m3, στα 31-60  m30,540 €/m3, στα 61-100  m3 0,870 €/m3 και >100 m3 στα 1,190 €/m3.

Τιμολόγιο  Ξενοδοχείων ελάχιστη κατανάλωση (πάγιο): Τα Ξενοδοχεία 2-3 αστέρων 6 m3 ανά δωμάτιο το τρίμηνο, ενώ τα Ξενοδοχεία 4-5 αστέρων 10 m3 ανά δωμάτιο το τρίμηνο.

Ειδικά τιμολόγια θα ισχύσουν για Πολύτεκνους –οικογένειεςμε τέσσερα προστατευόμενα μέλη και πάνω (μείωση 40%). Έκπτωση 40% στην τιμή του τιμολογίου οικίας θα έχουν οι πολύτεκνοι των οποίων τα παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.

Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης (ετήσια) για τις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου Καρπενησίου έχουμε ως εξής: Ανά Οικία – κατάστημα με ελάχιστη κατανάλωση 40,00 και με 13% ΦΠΑ το ποσό θα ανέρχεται στα 45,20 €.

Στα ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια με ελάχιστη κατανάλωση &χρέωση 45,20& 4,00 €/δωμάτιο. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ελάχιστη κατανάλωση το ποσό θα ανέρχεται στα 79,10 €.

Σχετικά με τα τέλη αποχέτευσης (ετήσια)με Φ.Π.Α. 24%, ανά οικία – καταστήματα το ποσό θα ανέρχεται στα 5,58 €.

Στα ξενοδοχεία – ενοικιαζόμενα δωμάτια η χρέωση θα ανέρχεται στα 5,58 & 2,02 € / δωμάτιο, ενώ στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος το ποσό θα ανέρχεται στα 11,16 €.

Κατόπιν απόφασης των προέδρων κοινοτήτων που θα επικυρώνεται από την οικονομική επιτροπή,  θα ορίζεται ποιες κοινότητες στις οποίες υπάρχουν υδρόμετρα και το νερό δεν επαρκεί, θα ισχύσουν και τα ακόλουθα:Ο Δήμος θα πραγματοποιεί μετρήσεις δύο φορές το χρόνο (Μάιος –Οκτώβριος). Για κάθε εξάμηνο θα ισχύουνΚατανάλωση            ΤΙΜΗ ανά κυβικό με Φ.Π.Α.0-30 κυβικάΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ31-60 κυβικά0,5ευρώ/κυβικό κι για 61 και άνω κυβικά1,00 ευρώ / κυβικό.

Το πρόστιμο που προβλέπει ο κανονισμός ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου ορίζεται στο ποσό των 500,00 €.Το δικαίωμα επανασύνδεσης, τα πρόστιμα και η εγγύηση ισχύουν για όλο το Δήμο Καρπενησίου.

Τέλη καθαριότητας

Γιατις περιοχές της δημοτικής κοινότητας Καρπενησίουπουδεν ισχύει ο αντικειμενικόςπροσδιορισμός της αξίας των ακινήτων δηλαδή τις περιοχές που εντάχτηκαν στο σχέδιο πόλης (Πειραϊκή Πατραϊκή, Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος, Παλιορούτι, Αγία Παρασκευή, Μύλοι) θα ισχύσει η τιμή ζώνης της περιοχής που συνορεύει και συγκεκριμένα οι περιοχές Πειραϊκή Πατραϊκή, Παλιάμπελα, Άγιος Γεώργιος και Μύλοι εντάσσονται στη ζώνη Γ και οι περιοχές Παλιορούτι και Αγία Παρασκευή στη ζώνη Β.Στα κτίσματα εκτός σχεδίου στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου και στις υπόλοιπες τοπικές Κοινότητες ορίζεται ίδια τιμή ζώνης με την περσινή δηλαδή 500,00 € ανά τ.μ για τη δημοτική κοινότητα Καρπενησίου και 293,00 € ανά τ.μ. για τις τοπικές κοινότητες.  Για τα οικόπεδα εκτός σχεδίου η τιμή ζώνης  ανέρχεται στα 79,24 €.

Τέλη κοινοχρήστων χώρων

Για τη χρήση των πεζοδρομίων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, χώρων  που ασκείται το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο καθώς και για τα τέλη λαϊκής αγοράς, θα ισχύσουν για το έτος 2020 στο Δήμο Καρπενησίου τα παρακάτω:Γιατο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ήτοι την Κεντρική Πλατεία 25,00 € /τμ ετησίως και για τις υπόλοιπες πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι 15,00  € /τμ ετησίως. Η χρήση πεζόδρομων ανέρχεται στην τιμή των 25,00€ /τμ ετησίως, ενώτα πεζοδρόμια στις οδούς Αθαν. Καρπενησιώτη, Ζηνοπούλου, Εθν. Αντίστασης, Αποδ. Ευρυτάνων, Γ.Καραϊσκάκη μέχρι κτίριο πρώην Νομαρχίας θα ισχύσει το τιμολόγιο 25,00 €ανά τ.μ. ετησίως.Υπόλοιπα πεζοδρόμια εντός της πόλης Καρπενησίου 15,00 € ανά τμ ετησίως.

Σχετικά με το τέλος λαϊκής το εβδομαδιαίο τέλος για χρήση2τ.μ. θα ανέρχεται στο ποσό 5,00 €, το εβδομαδιαίο τέλος για χρήση 4τ.μ. ποσό 10,00 €, το τρίμηνο για χρήση έως 2τ.μ.  ποσό 60,00 και το τρίμηνο για χρήση 4τ.μ.  ποσό 120,00€.

Όσοι πληρώσουν προκαταβολικά το 1ο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου θα έχουν έκπτωση στο τιμολόγιο 15%.

Όσον αφορά τα τέλη διαφήμισης και νεκροταφείου δεν σημειώθηκε καμία αξιόλογη μεταβολή.