Στην προμήθεια βιολογικού υλικού, το Τorymus sinensis , για την βιολογική καταπολέμηση της Σφήκας της Καστανιάς σε περιοχές και θέσεις παρουσίας της σφήκας, στο Νομό Ευρυτανίας, προχώρησε η Περιφέρεια.

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στις 21.470,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μετά το πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια βιολογικού υλικού για την καταπολέμηση της Σφήκας της Καστανιάς, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας λήφθηκε η απόφαση για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Η εγκεκριμένη δαπάνη πίστωσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό 22.320,00 ευρώ και εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας. Η Περιφέρεια αποφάσισε την προμήθεια του βιολογικού υλικού Τorymus sinensis για την καταπολέμηση της Σφήκας της Καστανιάς, από την εταιρεία με την επωνυμία ‘’ANTHESIS E.Π.Ε.’’ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΌ & ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ, στην Κηφισιά.

Το βιολογικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας για τη μόνιμη και αποτελεσματική καταπολέμηση της Σφήκας της Καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus), με στοχευόμενες εξαπολύσεις πληθυσμών του παρασιτοειδούς φυσικού εχθρού Τorymus sinensis και τη σταδιακή εξάπλωσή τους ώστε να μειωθούν οι πληθυσμοί της σφήκας σε επίπεδα που δεν θα προκαλούν σοβαρές βλάβες στα δέντρα της καστανιάς. Τα παρασιτοειδή διατίθενται ως ακμαία με ειδική τυποποίηση – συσκευασία με την ονομασία ‘’φωλιά’’. Η κάθε φωλιά περιέχει δέκα (10) φιαλίδια που το καθένα περιέχει είκοσι ακμαία έντομα – αρσενικά και θηλυκά. Θα παραδοθούν ενενήντα πέντε (95) τεμάχια Τorymus sinensis, μία (1) φωλιά (120 θηλυκά και 80 αρσενικά άτομα). Συστήνεται η τοποθέτηση μίας ‘’φωλιάς’’ ακμαίων Τorymus sinensis ανά πέντε (5) στρέμματα έκτασης καλυπτόμενης με καστανιές.

Το σύνολο των εκτάσεων στο νομό Ευρυτανίας που θα τοποθετηθούν ‘’φωλιές ‘’ είναι τετρακόσια εβδομήντα πέντε (475) στρέμματα. Το κόστος κάθε ‘’ φωλιάς ‘’ ανέρχεται ι στο ποσό των 200,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Για την βιολογική αντιμετώπιση της Σφήκας της Καστανιάς στην Ευρυτανία, η ΠΕ Ευρυτανίας διένειμε τα φιαλίδια στους παραγωγούς, προκειμένου να προχωρήσουν σε εφαρμογές σε Προυσό, Χόχλια, Τόρνο, Δομιανούς, Αγία Παρασκευή, Δομνίστα, Αγία Τριάδα, Φουρνά, Άγιο Νικόλαο, Ραπτόπουλο, Άγιο Χαράλαμπο, Κρέντη, Τροβάτο, Βράχα, Πετράλωνα, Κρίκελλο, Στένωμα και Καστανιά.