Τι είναι και πότε αναρτώνται

  • Πώς θα υποβάλλονται οι αντιρρήσεις
  • Ποιο είναι το ‘κλειδί’ για να μη χαθούν χωράφια
  • Από αμέλεια μπορεί να χαθούν αγροτικές επιδοτήσεις

‘Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής και σε πολλές περιπτώσεις θα δημιουργηθούν ακόμα και προβλήματα με τις επιδοτήσεις γεωργικών εκτάσεων’

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η ανάρτηση των δασικών χαρτών που για πρώτη φορά θα καταρτιστούν και για το Νομό Ευρυτανίας. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά από την ημέρα που ορίζεται στην απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών και διαρκεί 105 ημερολογιακές ημέρες, ή 125 για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Με την ανάρτηση των επίσημων Δασικών χαρτών στην περιοχή μας και με την ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο που έχει προηγηθεί, θα αποκτήσουν τη δυνατότητα όλοι οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να κατοχυρώσουν την περιουσία τους, βρίσκοντας πια τα ακριβή όρια, τα οποία πολλές φορές δεν ήταν ξεκάθαρα μέχρι τώρα. Θα μπορέσουν να διεκδικήσουν χωράφια ξεχασμένα από το χρόνο που καλλιεργούσαν με κόπο οι πατεράδες ή οι παππούδες τους.

Βέβαια, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών, πολλά είναι τα χωράφια που δεν τα δήλωσαν οι ιδιοκτήτες τους, είτε γιατί τα κληρονόμησαν και δεν γνωρίζουν καν που βρίσκονται είτε γιατί δεν θέλουν να τα αξιοποιήσουν και να φορολογούνται για αυτά. Το φαινόμενο εγκατάλειψης των αγροτεμαχίων παρατηρείται περισσότερο στο Δήμο Καρπενησίου, αλλά μένει να αναρτηθούν οι χάρτες κι έπειτα να διασταυρωθούν με το Κτηματολόγιο για να έχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα της ιδιοκτησιακής κατάστασης στην Ευρυτανία.

Τι είναι όμως οι δασικοί χάρτες;

Οι δασικοί χάρτες, καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία ιστορικών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα της οριοθέτησης αυτής εμφανίζονται σε υπόβαθρα (ορθοφωτογραφίες) πρόσφατης απεικόνισης. Στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις δύο περιόδων: α) της ιστορικής – παλαιότερης περιόδου, (κατά κανόνα είναι του έτους 1945, όπου έγινε η πρώτη αεροφωτογράφιση της Ελλάδας) και β) της σημερινής – πρόσφατης περιόδου η οποία στηρίζεται στη φωτοερμηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών. Η διαδικασία τμηματικής ανάρτησης των δασικών χαρτών βρίσκεται σε εξέλιξη για τις περιοχές της ελληνικής επικράτειας, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών πραγματοποιείται σε επτά ομάδες, με εβδομαδιαία απόκλιση η καθεμιά. Αυτήν τη στιγμή, έχουν καταστεί διαθέσιμοι οι δασικοί χάρτες σε Αρκαδία, Δράμα, Ζάκυνθο, Καβάλα, Καστοριά, Λευκάδα και Πιερία (15 Ιανουαρίου) και στο δεύτερο γκρουπ με Αθήνα (η ΠΕ Αττικής θα αναρτηθεί σε δόσεις, με την εν λόγω δημοσίευση να αφορά το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Αθηνών), Αργολίδα, Εύβοια, Κέρκυρα, Κορινθία, Σάμο, Φωκίδα και Φλώρινα (22 Ιανουαρίου). Ο Δασικός Χάρτης αναρτάται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης της αρμόδιας τοπικής Διεύθυνσης Δασών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Ο μηχανικός κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης μίλησε στον Ευρυτανικό Παλμό και συστήνει στους πολίτες τι ακριβώς θα πρέπει να γνωρίζουν για τους δασικούς χάρτες και τι θα πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που συμφωνούν ή διαφωνούν με την έκτασή τους όπως έχει συμπεριληφθεί σε αυτόν.

Αναλυτικότερα, οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως δασικές (ή χορτολιβαδικές) εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, το οποίο είναι απαραίτητο να γνωρίζουν γιατί επηρεάζει τις χρήσεις γης αλλά ακόμα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Είναι πολύ σημαντικό να ελεγχθούν τα δεδομένα της ανάρτησης του δασικού χάρτη και να υποβληθούν έγκαιρα τυχόν αντιρρήσεις, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Αμέλεια ή παράλειψη θα έχει ως συνέπεια να παγιωθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής μέσω της κύρωσης του δασικού χάρτη και σε πολλές περιπτώσεις θα δημιουργηθούν ακόμα και προβλήματα με τις επιδοτήσεις γεωργικών εκτάσεων.

Τι πρέπει να κάνω κατά την διάρκεια Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη;

Ελέγξτε αν το ακίνητο σας έχει συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα.

Έλεγξα τον δασικό χάρτη και συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης

Δεν απαιτείται από πλευράς σας καμία περαιτέρω ενέργεια. π.χ. Αν η ιδιοκτησία σας έχει το χαρακτηρισμό ΑΑ δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Έλεγξα τον δασικό χάρτη και ΔΕΝ συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό μίας έκτασης

Σε περίπτωση που αμφισβητείτε τον χαρακτήρα της έκτασης (ή τμήματος αυτής), όπως έχει αποδοθεί στον δασικό χάρτη, αναλόγως μπορείτε: να υποβάλετε αποκλειστικώς ηλεκτρονικά τις αντιρρήσεις σας στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου καταβάλλοντας το σχετικό ειδικό τέλος. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τέλους, υποβάλετε τις αντιρρήσεις σας στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) να υποβάλλετε, ατελώς, ηλεκτρονικά αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηματολογίου ή αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών. π.χ. Αν η ιδιοκτησία σας έχει το χαρακτηρισμό ΑΔ, ΔΑ ή ΔΔ και δεν συμφωνείται τότε υποχρεωτικά υποβάλλετε ένσταση και ταυτόχρονα αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Προσοχή χρειάζεται στις παλαιές πράξεις αποχαρακτηρισμού (χειρόγραφες) όπου θα χρειαστεί σε κάποιες περιπτώσεις αίτηση διόρθωσης.

Επίσης, ο Τοπογράφος Μηχανικός κ. Βαγγέλης Χαλκιάς, αναφέρει στον Ευρυτανικό Παλμό ότι οπωσδήποτε το ‘κλειδί’ για τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών είναι οι αεροφωτογραφίες του 1945 που λειτουργούν ως βάση, χωρίς βέβαια να αποκλείεται χωρίς αυτές η διεκδίκηση των αγροτεμαχίων. Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν το χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων τους. Μας τονίζει ότι σε περίπτωση αντιρρήσεων, θα πρέπει  αυτές να τεκμηριωθούν γεωμετρικά και να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αντιρρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους  ένα ακριβές υπόβαθρο και στοιχεία τεκμηρίωσης του χαρακτήρα της έκτασής τους (τοπογραφικό – έκθεση φωτοερμηνείας από ειδικούς επιστήμονες -τίτλους ιδιοκτησίας) ώστε να στηρίξουν επαρκώς τις αντιρρήσεις τους. Κάθε ιδιοκτήτης που θα υποβάλλει αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών θα πρέπει να καταβάλλει και το ειδικό τέλος που υπολογίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Δασαρχείο Καρπενησίου. Πού και πώς υποβάλλουν αντιρρήσεις οι πολίτες

Ύστερα από επικοινωνία μας με το Δασαρχείο Καρπενησίου για το θέμα των δασικών χαρτών της περιοχής μας, μας ενημέρωσαν ότι τα σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών που θα συσταθούν (1 μόνο στο Ν. Ευρυτανίας) θα υπάρχουν για την παροχή οδηγιών και υποβολής αντιρρήσεων ΜΟΝΟ για περιπτώσεις πρόδηλου σφάλματος (Διοικητικές πράξεις που δεν περάστηκαν). Ειδάλλως η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων θα πρέπει να γίνει από τους ίδιους τους πολίτες (ή μέσω άλλων δικηγόρων/λογιστών/μηχανικών) μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα  του  Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο’’ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), με την συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής. Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας και η μορφή, καθώς και το εμβαδόν της. Επίσης, για την υποβολή αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης που αφορά αυτή. Οι αρμόδιοι μηχανικοί θα ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για τη σύνταξη φακέλου αντιρρήσεων.