Για 1η φορά συνεδρίασε η Εκτελεστική Γραμματεία της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»

0
1045

Στην Χαλκίδα, στις 21-7-2019, πραγματοποίησε την 1η της Συνεδρίαση η νεοσύστατη Εκτελεστική Γραμματεία της Παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας «Πατρίδα μας η Στερεά» με πρόσκληση της επικεφαλής Κατερίνας Μπατζελή.
Την Εκτελεστική Γραμματεία αποτελούν οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης συνεπικουρούμενοι από τους πρώτους αναπληρωματικούς , ως μόνιμο όργανο χάραξης αυτοδιοικητικής πολιτικής και εξειδίκευσης της Στρατηγικής και των πολιτικών της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά», καθ όλη την διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου 2019-2023.Η αυτοδιοικητική ταυτότητα της Παράταξης και η λειτουργίας της θα στηρίζεται και στο σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων και την ενεργοποίηση τους σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της, στόχος της 1ης Συνεδρίασης ήταν ο οργανωτικός σχεδιασμός, προκειμένου να εκφράζεται αξιόπιστα και τεκμηριωμένα ο Προγραμματικός αυτοδιοικητικός της λόγος, όπως αυτός εκφράστηκε από το πλαίσιο αρχών και αξιών συγκρότησης της Παράταξης.
Με τεκμηριωμένες απόψεις, θέσεις και προτάσεις θα συμμετέχει ενεργά στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, διαμορφώνοντας τον ευρωπαϊκό, αναπτυξιακό ρόλο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης , με πρωτοβουλίες για όλες τις αναγκαίες συναινέσεις και συνεργασίες, σε κάθε ζήτημα που απασχολεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις τοπικές κοινωνίες.
Οι εμπειρίες που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο αλλά και οι καλές πρακτικές, θα αναζητηθούν και θα μεταφέρονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε όλες τις Επιτροπές που θεσμικά θα εκπροσωπείται η Παράταξη, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι μεγάλες αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η Στερεά Ελλάδα και οι πολίτες της.