Με αυτή την προτροπή, ο Δήμος Καρπενησίου καλεί όλους τους δημότες να συμμετάσχουν στη συστηματική ανακύκλωση, κάνοντας στάση ζωής έναν πιο οικολογικό τρόπο διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων. Προτρέπει αλλά εφιστά και την προσοχή των δημοτών στην υπεύθυνη στάση τους και το σεβασμό στους εργαζομένους στο κέντρο διαλογής, τοποθετώντας κάθε είδος στον αντίστοιχο κάδο με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Σε ανάρτησή του ο Δήμος αναφέρει:

«Ανακυκλώνουμε περισσότερο με μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα. Σεβόμαστε τους εργαζόμενους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών αποφεύγοντας τη ρίψη επικίνδυνων υλικών για τη δημόσια υγεία.»