Τη ζωντανή ραδιοφωνική κάλυψη των συνεδριάσεών του για το έτος 2022 τακτοποίησε ο Δήμος Καρπενησίου, ώστε οι δημότες να έχουν τη δυνατότητα να ακροαστούν τα όσα αναφέρονται στις συνεδριάσεις από τους συμβούλους για θέματα ημερήσιας διάταξης.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέλαβε η εταιρεία με την επωνυμία ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΙΚΕ – Υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκπομπών έναντι συνολικού ποσού 4.464,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό ενδεικτικά πρόκειται να καλύψει περίπου 20 ώρες συνεδριάσεων. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.