Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγράφων με  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δήμο Καρπενησίου – Δήμο Αγρινίου και Δήμο Αμφιλοχίας

Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμος Αγράφων, ως συμβαλλόμενο μέρος της προγραμματικής σύμβασης μαζί με τα υπόλοιπα μέρη και διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα ενός περιφερειακού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου δράσεων ανάδειξης, διαχείρισης και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης των Κρεμαστών συμπράττει για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Στη χθεσινή συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα:

Α. Την έγκριση της εισήγησης και του παρόντος σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγράφων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Δήμο Καρπενησίου-Δήμο Αγρινίου και Δήμο Αμφιλοχίας  για το έργο «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022»

Β. Την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Γ. Την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο Αγράφων κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρο, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

Δ. Τον ορισμό δύο (2) μελών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της απρόσκοπτης εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση των περιγραφόμενων.