Δρόμος Αγράφων & Βαγγέλης Κατσιφός

0
674

Η αλήθεια για τα 100 μ του δρόμου, που δεν έγιναν. Έχουν «μπει υπογραφές» τρείς φορές.

1)Νοέ 2014 πήγαμε επί τόπου, με νομάρχη, δήμαρχο, εργολάβο, δώσαμε τα χέρια. Και πήγαμε σπίτι για τσίπουρα.

2)10 Οκτ 2016, έγγραφο μας προς περιφέρεια: «Σπεύσατε να φτιάξετε τα 100 μ,… Να ολοκληρωθούν τα 100 μ εδώ και τώρα, …..Δεν ζητάμε αποζημίωση». Το αίτημά μας το είπα στον επιβλέποντα μηχανικό του δρόμου και στον δήμαρχο.
3)Μάρτ 2017 υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων από Κατσιφέους.
Από τότε Νοέ 2014… ήταν κομπλέ να γίνει. Μα, εγώ ο Βαγγέλης είχα συμφέρον να είχε γίνει. Να γνωρίζετε, ότι επίτηδες δεν έγινε. Δεν πήγε ποτέ δημοτικό αίτημα στην περιφέρεια. Ακριβώς για να ρίχνουν την ευθύνη στον Βαγγέλη Κατσιφό.
Όμως επιτέλους δημοπρατήθηκε πρίν 2 μήνες 5/3/2019 και ευχαριστούμε τον κ Τασιό. Μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά τις εκλογές. Ο διάνοιξη επείγει γιατί στο στενό σημείο υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.Το Κόστος είναι περίπου 20χιλ €.

[Αιτία: Ο Γ Κατσιφός με χαρά άφησε να γίνει ο δρόμος από το γεφύρι. Ο εργολάβος υποσχέθηκε καθαρισμό & φάρδεμα του παταριού-αυλάκι, γιατί έπρεπε να στενέψει 2 μέτρα, αλλά δεν κράτησε το λόγο του. Έτσι Ιούνιο 2014 ο ιδιοκτήτηςσταμάτησε για ένα μήνα τη διαπλάτυνση, με σκοπό την συνεννόηση. Όπως και έγινε Οκτ-Νοε 2014].

Εγώ ο φίλος σας Βαγγέλης έκανα το χρέος μου: α)Από 2001 τη μεγάλη μελέτη “Κρέντη-Αγραφα”, αυτή εφαρμόζετε τώρα. β)Το2000 έφτιαξα τη μεγάλη παραποτάμια ευθεία. Η οποία έγινε το 1988 για το υπάρχον αυλάκι. Ο δρόμος πήγαινε πάνω στο δάσος. γ)Το2001 σχεδίασα& πέτυχα με τη μεγάλη απογραφή 3.700 κάτοικοι με 12 εκατ € κάθε 4ετια, αλλά οι παθογένειες έφεραν τη χαμένη ευκαιρία. δ)Με απόλυτη τιμιότητα, συνοχή &με πολύ-πολύ έργο. ε)Πιστός στις αρχές & αξίες της αυτοδιοίκησης. Και παρών στα Αφραφοχώρια. Σας ευχαριστώ.