Την έγκριση από το Πράσινο Ταμείο της χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση – Αναβάθμιση των οδών Αγ.Νικολάου και Γεωργίου Κονδύλη της πόλεως του Καρπενησίου», ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπενησίου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 354.000 ευρώ και έχει έγκριση χρηματοδότησης 171.772 ευρώ, ενώ εντάχθηκε στην πρόσκληση που αφορούσε τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου.

Όπως αναφέρει ο Δήμος, η φιλοσοφία του νέου έργου είναι να αποτελέσει την συνέχεια της αρχικής Ανάπλασης που έχει εκτελεστεί στον κεντρικό ιστό της πόλης του Καρπενησίου και δρώντας συμπληρωματικά να ολοκληρώσει την αναβάθμιση της πόλης του Καρπενησίου, οριοθετώντας ζώνες ήπιας κυκλοφορίας,  αλλά και βόλτας για ντόπιους και επισκέπτες.

Επιγραμματικά, οι βασικοί στόχοι από την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου είναι:

  • Δημιουργία μιας απρόσκοπτης κίνησης προσφέροντας ένα περίπατο με διαφορετικές ποιότητες και οπτικές φυγές.
  •   Εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α. παρά τις δυσκολίες λόγω κλίσης που παρουσιάζει η περιοχή.
  • Φύτευση που να χαρακτηρίζει και να αναδεικνύει το φυσικό πλούτο της περιοχής.
  • Πρόβλεψη φωτισμού κατάλληλου να καλύψει τις ανάγκες του έργου.