Τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με ένα από τα θέματά του την έγκριση της 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019. Στο συμβούλιο αυτό από το σύνολο των πενήντα ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα οκτώ (48). Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης , Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανό, ο οποίος αναφέρθηκε στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Ευρυτανίας που έχει ως θέμα την ‘’Παραγωγή και προβολή videoVR 360a για την τουριστική προβολή του Χιονοδρομικού Τουρισμού’’ προϋπολογισμού7.000,00€. ΤοΠεριφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να εγκρίνει την4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019. Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά». Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά» κ. Αντώνιος Βούλγαρης Κατά ψήφισε και η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη