Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε, στην πρόσφατη  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής για το έτος 2023.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρει η περιφερειακή αρχή, αποτελεί μέρος του Τουριστικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έρχεται σε συνέχεια των προγραμμάτων των προηγούμενων ετών, απόλυτα εναρμονισμένο με την Εθνική Στρατηγική Προώθησης και Προβολής, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις μετρήσεις και τις ενδείξεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και παράλληλα τονίζει ότι είναι προϊόν μεθοδικής εργασίας, κυρίως όμως, έχει προκύψει από τη διαχρονικά άριστη συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, που γνωρίζουν τις τάσεις και τις ανάγκες της εποχής.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναφέρει για το πρόγραμμα τουριστικής προβλής του 2023:

«Προσαρμοσμένο απόλυτα στις παγκόσμιες Τουριστικές Τάσεις, αποτελείται από δυναμικές κυλιόμενες δράσεις, σε μία σταθερή τροχιά προβολής, εμπλουτισμένο παράλληλα με έργα ορόσημα για την επιπλέον βελτίωση του Τουριστικού και όχι μόνο σχεδιασμού.

Με γνώμονα,  «διαχρονικά» την ανάγκη, για Μεγιστοποίηση της Προβολής και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας  της Τουριστικής και Πολιτιστικής ταυτότητας του προορισμού Στερεά Ελλάδα, για την Ανάδειξη των Θεματικών Τουριστικών προϊόντων της, την Μείωση της εποχικότητας, την ενδυνάμωση των συνεργαζόμενων αγορών και το Άνοιγμα Νέων.

Σχεδιασμός, Δημιουργία και Υλοποίηση Δράσεων, απόλυτα προσαρμοσμένων με την εκάστοτε Παγκόσμια Τουριστική Τάση, τις επιθυμίες και τις ανάγκες των δυνητικών επισκεπτών και σε πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικών σε σχέση με άλλους προορισμούς.

Απαραίτητη  δε, η παράλληλη σύνδεση της Τοπικής Παραγωγής Προϊόντων και Παραδόσεων και φυσικά η δυνατότητα πληθώρας επιλογής δράσεων,  που εγείρουν το ενδιαφέρον του εκάστοτε δυνητικού επισκέπτη,  καθιστούν την επίσκεψη  του μία μοναδική εμπειρία, με τις εναλλακτικές δραστηριότητες και τις δράσεις με τον χαρακτήρα της «μοναδικής εμπειρίας» να έχουν πρωτεύοντα ρόλο».

Μεταξύ άλλων, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν και τις εξής:

  • Δημιουργία περιφερειακού συνεργατικού σχηματισμού “cluster” – «Αθλητικός Τουρισμός & Ήπιες Τουριστικές Αθλητικές Διοργανώσεις»
  • Δημιουργία Ψηφιακής Εφαρμογής Αθλητικών και Τουριστικών Διοργανώσεων»
  • Δημιουργία Δικτύου Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών
  • Προσέλκυση Κινηματογραφικών Παραγωγών
  • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση  ενεργειών προώθησης: «Ψηφιακοί Νομάδες» / DigitalNomads
  • Μελέτη για τη προσέλκυση του Απόδημου Ελληνισμού

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού & Εθελοντισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ηλίας Μπουρμάς με αφορμή την ψήφιση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2023 δήλωσε: «Η απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης μας και η καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τους επιχειρηματίες του Τουρισμού, μας «επέβαλλαν» να εισηγηθούμε ένα πρόγραμμα δομημένο και φέτος σε απόλυτα επιστημονικό, επαγγελματικό, δημοκρατικό και υγειονομικό υπόβαθρο, προσαρμοσμένο ασφαλώς στις ανάγκες της εποχής. Ένα πρόγραμμα που -για άλλη μια χρονιά- αποτελεί προϊόν πολύμηνης, καθημερινής δουλειάς, γεμάτη διαρκή ενημέρωση, προσαρμογή στα νέα υγειονομικά δεδομένα, συνεχή παρακολούθηση μελετών, μεγεθών, τάσεων και σεμιναρίων σε ελληνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, διαρκή καταγραφή τουριστικών πόρων ,  ανάπτυξη ολοκληρωμένων θεματικών προϊόντων, αδιάλειπτη επικοινωνία με τους επιχειρηματίες αλλά και τους αρμόδιους φορείς και τους Δήμους, σταθερή μηνιαία επαφή με τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες, ένα  Πρόγραμμα, εξ αρχής δομημένο στο Τρίπτυχο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ με όσα υπέροχα από αυτό αναβλύζουν προς όφελος της Περιφέρειάς μας…».