Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων για το 2019

0
1405

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ για το νέο έτος

Την έγκριση του νέου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγράφων έδωσε με την από 23-11-2018 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων . Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει έργα που εκτελούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη και ίσως δεν θα έχουν ολοκληρωθεί στις 31/12/2018, νέα έργα –επενδύσεις αλλά και νέες μελέτες. Όλα τα παραπάνω χρηματοδοτούνται κυρίως από Ιδίους Πόρους, ΣΑΤΑ, ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Έργα που θα ενταχθούν σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα θα εγγραφούν αυτομάτως στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό έτους 2019, με την απόφαση ένταξής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2019, ανέρχεται στα 5.066.179,67€.

Συγκεκριμένα το γενικό σύνολο του τεχνικού προγράμματος προκύπτει από τα  ποσά που θα καταβληθούν για κάθε έργο και είναι τα εξής:

Γενικά έργα (Νέα & Συνεχιζόμενα) προϋπολογισμού 2.416.035,52€

Νέα έργα  προϋπολογισμού 1.690.650,00€

Συνεχιζόμενα έργα  προϋπολογισμού 640.814,15€

Μελέτες προϋπολογισμού   318.680,00€