Την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε η 6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων. Οι συνεδριάσεις αυτές υλοποιούνται δια περιφοράς, τηρώντας τα μέτρα της Κυβέρνησης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού. Επτά (7) ήταν τα θέματα για τα οποία συζήτησαν οι σύμβουλοι και έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις. Αναλυτικότερα, αποφάσισαν την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αγράφων, τον ορισμό υπευθύνων κίνησης λογαριασμών της πάγιας προκαταβολής για τις Κοινότητες του Δήμου Αγράφων για το οικ. έτος 2020, τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής περί καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας και την  αποδοχή Β’ Κατανομής 2020 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. Επίσης, έγκριση έλαβε η 2η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 και τροποποίηση του ΟΠΔ, η εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων στον Δήμο Αγράφων, ενώ λήφθηκε και απόφαση σχετικά με την έκδοση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αγράφων.