Εκλογικά Ποσοστά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

1703
Ποσοστό Ψήφοι
Επιμένουμε Στην καρδιά της Ελλάδας 39.75 % 126.503
Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος 23.83 % 75.831
Στερεά… Υπεροχής! 14.15 % 45.023
πατρίδα μας η Στερεά 11.34 % 36.100
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.58 % 17.779
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2.49 % 7.930
Ελεύθερη Στερεά 1.44 % 4.586
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1.38 % 4.416