Εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του προμηθεύεται ο Δήμος Καρπενησίου

2517

Με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό εξοπλίζονται οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Καρπενησίου, ανανεώνοντας με αυτό τον τρόπο το ήδη υπάρχων υλικό τους, μοιράζοντας χαμόγελα στα μικρά παιδιά, που θα έχουν την δυνατότητα να εξερευνήσουν το νέο υλικό που θα έχουν σύντομα στα χέρια τους. Σύμφωνα με την 20-12-2018 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Σουλιώτη Νικόλαου η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 14/12/2018 τεχνική περιγραφή της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού με τίτλο « Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου» συνολικού ποσού 730,35 ευρώ. Η ανάδοχος επιχείρηση ανήκει στην Κρουστάλλη Σπυριδούλα και το υλικό που θα προσφέρει θα είναι το εξής:
1. Τα Αγαπημένα μου ζωάκια Εκδόσεις Ανέμη 30 τεμάχια, ποσού 161, 40 ευρώ.
2. Ο κόσμος των ζώων Εκδόσεις Ανέμη 54 τεμάχια ποσού 354,40 ευρώ
3. Μαμά – Μπαμπάς Εκδόσεις Ανέμη 19 τεμάχια ποσού 123,69 ευρώ
4. Το εικονογραφημένο μου λεύκωμα 9 τεμάχια ποσού 47,52 ευρώ
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.