Εννέα υποτροφίες για τα παιδιά της Ευρυτανίας

4804
  • Υποτροφίες σε φοιτητές της Ιατρικής από το ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΥ
  • 7 υποτροφίες από το Ίδρυμα Γαζή-Τριανταφυλλοπούλου

Όπως κάθε χρόνο, το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣ» χορηγεί ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε φοιτητές της ΙΑΤΡΙΚΗΣ του 1ου έτους, καταγομένους πρωτίστως από το νομό Ευρυτανίας, άλλως εκ των νομών Αιτωλοακαρνανίας,  Φθιώτιδος και Φωκίδος. Αιτήσεις δεκτές ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΞΑΝΘΟΥ 5, Τ.Κ. 10673, ΑΘΗΝΑ, ΜΕΧΡΙ  30/11/2017. Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 210.36.40.143, 12-3 μ.μ.

Επίσης, το ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΖΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, με  έδρα το Καρπενήσι, προκηρύσσει το τακτικό πρόγραμμα υποτροφιών του για το έτος 2017-2018. Συγκεκριμένα, προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων  (4) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, δύο (2) για  μεταπτυχιακές σπουδές και μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Οι υποτροφίες θα δοθούν σε φοιτητές και πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. που κατάγονται από την Ευρυτανία ή κατοικούν στην Ευρυτανία για τουλάχιστον μια πενταετία και αφορούν την απόκτηση πρώτου πτυχίου για κάθε επίπεδο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) . Το πλήρες πρόγραμμα των υποτροφιών έχει ως εξής:

1.Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ

Θα χορηγηθούν τέσσερις ( 4 ) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία για φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το προηγούμενο έτος σπουδών και έχουν με επιτυχία εξετασθεί σε όλα τα μαθήματα του έτους. Δεν περιλαμβάνονται πρωτοετείς φοιτητές και αυτοί που έχουν ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή τους έτη σπουδών.

2.Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ

Θα χορηγηθούν δύο ( 2) υποτροφίες για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3.Πρόγραμμα Διδακτορικής διατριβής.

Θα χορηγηθεί μία υποτροφία για όλα τα γνωστικά πεδία στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε υποψηφίους που έκαναν έναρξη  εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής μετά την 01.09.2016.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας ,  συνοδευόμενες  από όλα τα δικαιολογητικά σε τρία ( 3 ) αντίτυπα, θα υποβάλλονται από 1-11-2017 μέχρι 31-12-2017 στη Γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Ρήγα Φεραίου 2 Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και από ώρα 10.00’π.μ έως 13.00’μ.μ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην ίδια διεύθυνση.  Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή.  Υποψηφιότητες με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα εξετάζονται και οι  φάκελοι θα επιστρέφονται.

Τα προσόντα των υποψηφίων, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλη σχετική πληροφορία περιέχονται στον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος (www.idrymagazi.gr ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο του Κανονισμού Υποτροφιών και  αιτήσεις υποψηφιότητας από τη γραμματεία του ιδρύματος στην  παραπάνω διεύθυνση. Πρόσθετες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22370 – 24766 (και FAX), 210-3604143, FAX: 210-3614338, κινητό: 6977744907, email: idryma.gazi@gmail.com.