Στα ‘φαβορί’ η Ευρυτανία

Ριζικές οι αλλαγές που αναμένονται

Επιδότηση και για αέριο, ξύλα και πέλλετ

Τι δηλώνουν οι πρατηριούχοι σε Καρπενήσι & Άγραφα

Με αλλαγές έρχεται το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2020-2021 και με γνώμονα την πιο δίκαιη καταβολή του επιδόματος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών που χώρισε τις περιοχές ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η λογική είναι πως το ύψος του επιδόματος θα υπολογίζεται με βάση το πόσες ημέρες του χρόνου η θερμοκρασία μιας περιοχής υποχωρεί κάτω από τους 15,5 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, προέκυψαν ζώνες και συντελεστές, με τους οποίους θα πολλαπλασιάζεται το επίδομα και θα προκύπτει το επίδομα που δικαιούται το κάθε νοικοκυριό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, το επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2020-2021 θα καταβληθεί και στα νοικοκυριά που καταναλώνουν φυσικό αέριο ή υγραέριο.

Το διευρυμένο επίδομα θέρμανσης θα καταβάλλεται επίσης σε νοικοκυριά ορεινών περιοχών, με πληθυσμό έως 2500 κατοίκους, τα οποία καταναλώνουν ξύλα ή pellet, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα επιδοτείται.

Το επίδομα θα καταβληθεί μέσα στον Δεκέμβριο 2020, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2020 θα δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση με τις τελικές λεπτομέρειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσπραξη του επιδόματος θα είναι να πληρωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο τα καύσιμα: πετρέλαιο θέρμανσης, ξύλα, pellet, φυσικό αέριο ή υγραέριο, ανάλογα με το τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Επίσης, οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διπλάσια αξία του επιδόματος που θα αντιστοιχεί στο κάθε νοικοκυριό.

Ριζικές αλλαγές στον υπολογισμό του επιδόματος

Ριζική αλλαγή έρχεται στον υπολογισμό του επιδόματος θέρμανσης για τον οποίο, στο εξής θα λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας και όχι η ορεινότητα. Ο υπολογισμός του επιδόματος θα στηριχτεί σε έρευνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η οποία υπολόγισε τις ανάγκες θέρμανσης σε 200.000 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια.

Το ελάχιστο ύψος του επιδόματος θα διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ενώ μπορεί να φτάνει ακόμη και στα 600-700 ευρώ για τις περιοχές με πολύ αυξημένες ανάγκες για θέρμανση.

Το επίδομα θα καταβληθεί μέσα στον Δεκέμβριο 2020, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2020 θα δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση με τις τελικές λεπτομέρειες. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια βάσει των οποίων θα διακρίνονται οι δικαιούχοι παραμένουν αμετάβλητα με την περσινή υπουργική απόφαση για την χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την προηγούμενη χειμερινή περίοδο 2019-2020.

 Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης

Χορηγείται επίδομα πετρελαίου θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2019, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2018 και άλλες πηγές.

Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση
, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του
προηγούμενου φορολογικού έτους. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων.
Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση
.

β. Ακίνητης Περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Καθορισμός του ύψους του επιδόματος

Πέρυσι, για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανεμόταν σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως ακολούθως: Για κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ίσο με 250 € αν η κύρια κατοικία του ανήκει στην Ζώνη Α, 180 € αν ανήκει στη ζώνη Β, 110 € στη ζώνη Γ και 80 € στη ζώνη Δ. Φέτος αναμένονται οι νέες οδηγίες για τις περιοχές και το ύψος επιδότησης.

Σύντομα αναμένεται η υπουργική απόφαση με κάθε λεπτομέρεια για την υποβολή των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης με τα νέα δεδομένα, ενώ η διαδικασία φαίνεται να παραμένει η ίδια όπως αναφέρεται στην περσινή υπουργική απόφαση. Μέχρι πέρυσι λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης.

Τι θα γίνει στην Ευρυτανία

Στην Ευρυτανία, αναμένεται με ενδιαφέρον η ανακοίνωση του Υπουργείου, μιας και ο νομός συγκαταλέγεται στις περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στη χώρα και για πολλούς μήνες. Η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης έχει ξεκινήσει με τιμές να κυμαίνονται γύρω στα 0,85 ευρώ/λίτρο και οι επαγγελματίες δηλώνουν στον Ευρυτανικό Παλμό:

Βασίλης Ευαγγελοδήμος – Πρατηριούχος Καρπενήσι

«Το επίδομα πιστεύω πως θα είναι στα περσινά πρότυπα, δηλαδή ότι θα δοθεί πάλι  μέχρι τα τέλη του έτους, το οποίο θα είναι αναλογικά με το πετρέλαιο που θα βάλει, δηλαδή για διπλάσιο πετρέλαιο θα παίρνει τη μισή επιδότηση, ακριβώς όπως είχε γίνει και πέρυσι. Αυτό θα ισχύσει και φέτος δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι άλλο. Οι τιμές πιστεύω θα είναι στα περσινά πλαίσια, δηλαδή από 0,75 έως 0,85 το πολύ 0,90 ευρώ. Στις δικές μας περιοχές που είναι ορεινές κι έχει περισσότερο κρύο, θα ισχύσει πάλι το ίδιο, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, παρόλο που κάναμε προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια. Ευελπιστούμε ότι θα δώσουν και πάλι αυτό το επίδομα και οι τιμές θα κρατηθούν χαμηλά όπως και πέρυσι.»

Αθανασία Γκιόλια – Πρατηριούχος Γρανίτσα Δήμου Αγράφων

«Η τιμή του Πετρελαίου θέρμανσης φέτος είναι μειωμένη σχεδόν στο 20% σε σχέση με την τιμή που ξεκίνησε η περυσινή διάθεση του πετρελαίου. Φυσικά από πέρυσι την άνοιξη η τιμή είχε πτωτική πορεία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, φαίνεται ότι ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης αλλάζει ριζικά και στο εξής θα λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Στην περιοχή μας και γενικότερα στο νομό Ευρυτανίας οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης κάθε χρόνο είναι σε ποσοστό κοντά στο 70% αυτών που καταναλώνουν το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, όπως και κάθε χρόνο μέχρι τώρα, στην περιοχή μας η επιδότηση θα φτάσει και φέτος το ανώτατο ποσό. Φαίνεται επίσης ότι το ποσό θα καταβληθεί μέσα στον Δεκέμβριο 2020, καθώς και ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διπλάσια αξία του επιδόματος που θα αντιστοιχεί στο κάθε νοικοκυριό, κάτι που ίσχυε και πέρυσι. Αυτό που περιμένουμε, είναι αν θα μας υποχρεώσει και φέτος προκειμένου να λάβουμε το επίδομα, να έχουμε βάλει την συνολική ποσότητα του πετρελαίου μέχρι τέλος του έτους. Είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη καθώς πολλοί καταναλωτές έχουν αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης από πέρυσι λόγω και της χαμηλής του τιμής και έτσι να έχουν απόθεμα κατά τους πρώτους μήνες της παρούσας σεζόν και οι δεξαμενές είναι γεμάτες. Επίσης, ο χειμώνας σε εμάς φθάνει μέχρι το τέλος της άνοιξης. Σε κάθε περίπτωση, με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις, φαίνεται ότι στο νομό μας θα δούμε πολύ χαμηλή τιμή πετρελαίου θέρμανσης, ειδικά για του δικαιούχους του επιδόματος».