Χάνονται τα κοινωνικά επιδόματα που εισπράττουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά μετά την αύξηση έως και 250% των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, αφού για τη χορήγησή τους υπάρχει και το κριτήριο της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους, ενώ θα βγουν και από το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα χιλιάδες φορολογούμενοι ιδιοκτήτες το 2022 καλούνται να πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ έως και 50%.
Θυμίζουμε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών έγιναν σε λαϊκές περιοχές, όπως Ζωγράφου, Καισαριανή, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Περιστέρι κ.λπ.
Έτσι το άλμα των τιμών ζώνης κρύβει παγίδες για χιλιάδες δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων και ειδικά για όσους λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα θέρμανσης.
Για παράδειγμα:
Για τη χορήγηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα πρέπει η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
Για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος θα πρέπει μεταξύ άλλων η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τα 180.000 ευρώ.
Επίδομα θέρμανσης δικαιούνται οι άγαμοι ή έγγαμοι σε κατάσταση χηρείας ή όσοι είναι σε διάσταση και έχουν στην κατοχή τους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ. Για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες η αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ για να δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης.
Παράδειγμα: Νοικοκυριό με ένα παιδί, με μια κατοικία αντικειμενικής αξίας, σήμερα, 100.000 ευρώ, η οποία αυξάνεται το 2022 σε 130.000 ευρώ, χάνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Το ίδιο παθαίνει και το ζευγάρι με δύο παιδιά που έχει ακίνητη περιουσία αξίας 110.000 ευρώ και το 2022 αυξάνεται σε 140.000 ευρώ.
Επίσης χιλιάδες νοικοκυριά θα υποχρεωθούν να πληρώσουν αυξημένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ, ενώ μέχρι και φέτος απαλλάσσονται.
Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε φορολογούμενος που πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι μέχρι:
● 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο,
● 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και
● 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Είναι σαφές ότι ένα ζευγάρι με ακίνητα αντικειμενικής αξίας 140.000 ευρώ, ενώ μέχρι και φέτος πληρώνει τον μισό ΕΝΦΙΑ, εάν με τις νέες αντικειμενικές τιμές η αξία της περιουσίας του αυξηθεί σε επίπεδα πάνω από 150.00 ευρώ, το 2022 θα πληρώσει το 100% του ΕΝΦΙΑ.
Παράλληλα χιλιάδες νοικοκυριά θα χάσουν το δικαίωμα ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
Για την ένταξη στο «κοινωνικό τιμολόγιο» θα πρέπει, μεταξύ άλλων, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για τον άγαμο.
Η αξία της ακίνητης περιουσίας προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για τη σύζυγο (135.000 ευρώ) και κατά 15.000 για κάθε παιδί και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.
Είναι προφανές ότι μια τριμελής οικογένεια που είναι σήμερα στο κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ) και έχει ακίνητη περιουσία αξίας 140.000 ευρώ, εάν η αντικειμενική αξία της περιουσίας της αυξήθηκε σε 160.000 ευρώ, τίθεται εκτός του ευνοϊκού μέτρου και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα στην κανονική του τιμή.
Πηγή: Εφημερίδα «Το Ποντίκι»