Όπως αναφέρει με έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –
Στερεάς Ελλάδας, επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Αγράφων για το
2022, μετά από πολλά βάσανα και κόπους.
Τώρα μένει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού και να ξεμπλοκάρουν όλες
οι πληρωμές άμεσα, εκτός απροόπτου πάντα, εντός του επόμενου
δεκαπενθημέρου.