Πενταμελής επιτροπής ελέγχου Κοινωνικού Παντοπωλείου θα οριστεί για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου περί ορισμού τριμελούς επιτροπής ελέγχου Κοινωνικού Παντοπωλείου  και την «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου». Μέλη της επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος ως πρόεδρος της Επιτροπής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη προκύπτουν αναλογικά με την δύναμη των δημοτικών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου. Ύστερα από αυτά προτείνεται να απαρτίζουν την εν λόγω επιτροπή αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι από την Παράταξη Δημάρχου συνολικά τρεις(3) και δυο(2) Δημοτικοί σύμβουλοι από τις λοιπές παρατάξεις.