Έρχονται ηλεκτροκίνητα ποδήλατα για τους Καρπενησιώτες. Σύμφωνα με
ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου, ψηφίστηκε χθες Τρίτη 14 Δεκεμβρίου
2021, η υποβολή πρότασης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που αφορά στην προμήθεια
ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων που θα διατεθούν στους δημότες. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στις 247.864,84€.