Την απάντησή τους έδωσαν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Χαρδαλιάς και ο αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Κολοκούρης Στέφανος στην ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας κ. Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με την υποστελέχωση του Κλιμακίου Γρανίτσας. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Βελόπουλος έθεσε ερώτηση στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας για τα κενά που δημιουργήθηκαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γρανίτσας μετά την λήξη της σύμβασης του εποχικού προσωπικού. Ο κ. Χαρδαλιάς σε απάντηση του για το θέμα αναφέρει: «τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Γρανίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας υπηρετούν δώδεκα (12) πυροσβεστικοί υπάλληλοι (3 Πυρονόμοι, 4 Υπαρχιπυροσβέστες και 5 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης), οι οποίοι καλύπτουν, επαρκώς, τις επιχειρησιακές ανάγκες του τομέα ευθύνης του». Με τη σειρά του ο αντιστράτηγος ΠΣ κ. Κολοκούρης τονίζει ότι οι εποχικοί πυροσβέστες καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου και ως εκ τούτου μια νέα επαναπρόσληψη θα αφορά και πάλι την αντιπυρική περίοδο. Συγκεκριμένα ανέφερε: «προσλαμβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε (5) συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.Σημειωτέον δε ότι ο σκοπός της πρόσληψης πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης έγκειται στην αντιμετώπισητων αυξημένων και παροδικής φύσεως υπηρεσιακώναναγκών της αντιπυρικής περιόδου. Ως εκτούτου, ενδεχόμενη επαναπρόσληψητου ως άνω προσωπικού, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, θα γίνει με εκ νέου σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική και όχι για την χειμερινή περίοδο.Τέλος, επισημαίνεται ότι η υπηρετούσα δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμεται πάντοτε με κριτήριο τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες της εκάστοτε περιοχής».