Η συνεδρίαση που ματαιώθηκε Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 2η Τακτική Συνεδρίαση της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγράφων, που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η επιλογή νέου λογότυπου του Δήμου Αγράφων στα πλαίσια βελτίωσης της εικόνας του και προσέλκυσης επισκεπτών. Τα μέλη του συμβουλίου για να ψηφίσουν προσήλθαν σταδιακά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι, όπου θεώρησαν τις κατατεθειμένες προτάσεις και στη συνέχεια προέβησαν στην ψηφοφορία που διεξήχθη ηλεκτρονικά. Να τονίσουμε ότι η εν λόγω συνεδρίαση προγραμματίζονταν να διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα κεκλισμένων των θυρών, αλλά λόγω παρουσίας δύο συμβούλων που δεν είχαν αναγραφεί στην πρόσκληση η συνεδρίαση ματαιώθηκε. Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής Καραγιάννη –Λαθύρη Βασιλική και Διώτη Αργυρώ ζήτησαν τη ματαίωση της συνεδρίασης διότι θεώρησαν μη νόμιμη και ορθή την πρόσκληση προς όλα τα μέλη. Συγκεκριμένα δεν είχαν γραφεί στην πρόσκληση τα μέλη Μάκκας Γεώργιος και  Λαθύρης Γεώργιος, παρά το γεγονός ότι είχαν κληθεί με email και ήταν παρόντες. Από τη μεριά της η κα. Σουλιώτη χαρακτήρισε την ένσταση των δύο κυριών ως «ανώφελη  μικροπολιτική», η οποία εκφεύγει του πνεύματος του νόμου. Τελικά η συνεδρίαση ματαιώθηκε και διεξήχθη τη Δευτέρα