Στις 3 Νοεμβρίου στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης, η Εταιρεία Συμβούλων Πολιτιστικής Διαχείρισης (ΕΣΔΙΑΠΟΚ) οργάνωσε εκδήλωση με τίτλο: «Προκλήσεις και προοπτικές διαχείρισης σε μια ιστορική βιβλιοθήκη» με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της Λεωνής Π. Θανασούλα «Αγαθίδειος Βιβλιοθήκη Προυσού. Μια βικτωριανή βιβλιοθήκη της Διασποράς στον ελληνικό χώρο» από τις εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ. Ομιλητής ήταν ο κ. Αγαμένων Τσελίκας, Προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των ιστορικών βιβλιοθηκών και τα ζητήματα διαχείρισής τους, μέσα από την εμπειρία του στις μεγάλες ιστορικές βιβλιοθήκες των Ιεροσολύμων, της Αλεξάνδρειας και της Σχολής της Χάλκης. Η κ. Θανασούλα αναφέρθηκε στις ορθές πρακτικές διαχείρισης όπως εφαρμόστηκαν κατά τη δεκάχρονη ενασχόλησή της με την Αγαθίδειο Βιβλιοθήκη, τις ψηφιακές επιλογές ανάδειξής της και χρήσης, αλλά και τη σημασία του τόμου στα πλαίσια της πολιτιστικής διαχείρισης.