Με ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας , καλεί τους κτηνοτρόφους που έχουν την η έδρα της εκμετάλλευσής τους στην ΠΕ Ευρυτανίας να προσέλθουν εντός 30 ημερών στα γραφεία της ΔΑΟΚ (Κτιριακό συγκρότημα ΟΑΕΔ Καρπενήσι) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης στις κατανομές βοσκοτόπων που σχετίζονται με τις ετήσιες επιδοτήσεις του έτους 2019.

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση της ΔΑΟΚ εντός τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στα τηλέφωνα & 2237022301 & 237080258 & 2237080257.