Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον Εθνικό Κήρυκα Νέας Υόρκης!
Μια στοχευμένη παρουσία για την τουριστική μας προβολή στο πολύ δυναμικό κοινό της Ελληνικής Ομογένειας και όχι μόνο!