Η παράταξη, «Στερεά Υπεροχής», στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, έθεσε ως θέμα, μέσω του επικεφαλής της  Δ.  Αναγνωστάκη, το νέο εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση.

Όλες οι παρατάξεις του περιφερειακού συμβουλίου, συμφώνησαν με την πρωτοβουλία για συζήτηση και κατέθεσαν την αντίθεσή τους και την έντονη διαφωνία τους, πλην της παράταξης της περιφερειακής αρχής, για την  επιχειρούμενη συρρίκνωση της δημοκρατικής λειτουργίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στη συνεδρίαση κατατέθηκαν επίσης οι επίκαιρες ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της «Στερεάς Υπεροχής», Γ. Σκούρα και Δρ. Παρασκευά, σχετικά με το Πανεπιστήμιο Στερεάς και τις δαπάνες του ΟΠΑΣΤΕ στην Π.Ε. Φωκίδας, οι οποίες θα απαντηθούν εγγράφως.

Η«Στερεά Υπεροχής» υπερψήφισε τα δύο έκτακτα θέματα, που αφορούσαν στη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Θερμοπυλών και στη διεκδίκηση του «Ράλι ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ». Ζήτησαν όμως, επιπρόσθετη πληροφόρηση τόσο για την  εξέλιξη του σχεδίου διαχείρισης του προσφυγικού, από την πλευρά της περιφερειακής αρχής, όσο και για την οικονομική  επιβάρυνση της περιφέρειας, από τη συγκεκριμένη διοργάνωση του αγώνα και τη διαβεβαίωση για τη συμμετοχή και εμπλοκή στα δρώμενα της διοργάνωσης όλων των περιφερειακών ενοτήτων.

Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καταψήφισαν την πρόταση της περιφερειακής αρχής σχετικά με το Π.Δ.Ε., αφού όπως υποστηρίζουν, απουσιάζει μια συνολική και στοχευμένη αναπτυξιακή πρόταση, που θα κατοχυρώνει μια ισόρροπη και βιώσιμη προοπτική της Στερεάς. Επίσης, όπως αναφέρουν σε δελτίο τύπου της παράταξης, στάθηκαν θετικά σε διαχειριστικού χαρακτήρα ζητήματα και ουδέτερα στην έγκριση του Ισολογισμού 2016 (!), επισημαίνοντας τόσο τη μεγάλη καθυστέρηση έγκρισης όσο και τα ευρήματα των ορκωτών λογιστών, που εντόπισαν αρκετά προβληματικά σημεία.