Δύο τροπολογίες στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου που τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα Τετάρτη. Στις εν λόγω τροπολογίες προβλέπεται η αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών το 2023 για τους αγρότες ασφαλισμένους ΟΓΑ/ΕΦΚΑ, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο καθορισμός μέγιστου πλαφόν 3% από το 2024 καθώς και η αναπροσαρμογή του επιδόματος μητρότητας των μη μισθωτών γυναικών-ασφαλισμένων ώστε να ανέλθει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο και να εξομοιωθεί με εκείνο των μισθωτών ασφαλισμένων.

Οι τροπολογίες

Σχετικά με το επίδομα μητρότητας μη μισθωτών γυναικών – ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ με την προτεινομένη διάταξη προτείνεται η μεταβολή επί τα βελτίω του υφισταμένου νομοθετικού καθεστώτος του επιδόματος μητρότητας των μη μισθωτών γυναικών-ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, με τρόπο τέτοιο, ώστε αφενός το ύψος του επιδόματος στις μη μισθωτές να ανέλθει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο και αφετέρου το ύψος του επιδόματος να εξομοιωθεί με εκείνο των μισθωτών ασφαλισμένων που αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Αυτή, άλλωστε, η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών έναντι των ασφαλιστικών κινδύνων, ανεξαρτήτως του (πρώην) φορέα ασφάλισης στον οποίο υπάγονταν είναι κεφαλαιώδης υποχρέωση της Πολιτείας προς όλες τις ασφαλισμένες του e- ΕΦΚΑ και τον βασικότερο λόγο ενοποίησης όλων των πρώην Ταμείων στον e- ΕΦΚΑ. Ειδικότερα: με την τροπολογία προτείνεται οι μη μισθωτές, άμεσα ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες ασκούν αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα, να δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ενώ το ύψος του μηνιαίου επιδόματος δεν μπορεί να υπολείπεται του κατώτατου νομοθετημένου μισθού του άρθρου 134 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222), όπως ισχύει κατά την ημερομηνία του τοκετού. Παράλληλα, προβλέπεται ότι το επίδομα μητρότητας δικαιούνται και οι παράλληλα ασφαλισμένες (ως μισθωτές και μη μισθωτές στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπολείπεται του ανωτέρω ποσού, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, ούτε υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Μετάθεση αύξησης εισφορών μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ το έτος 2024

Με την προτεινομένη διάταξη επιχειρείται αφενός η αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών ασφαλισμένων ΟΓΑ/ΕΦΚΑ, των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών για το έτος 2023 και αφετέρου η θέσπιση λελογισμένου ποσοστού αύξησης των εισφορών τους από το 2024 και εφεξής. Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης πηγάζει από το γεγονός ότι κατά την εισαγωγή των ρυθμίσεων που προβλέπουν την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο ύψος του τρέχοντος Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 1.1.2023, δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών στην ελληνική οικονομία μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν, που καθιστούν την εφαρμογή της καταστροφική τόσο για τους αγρότες όσο και για τους μικρούς και μεσαίους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες και δη για τους νεότερους από αυτούς. Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στο υπέρογκο για το μέσο εισόδημα ποσοστό 10-12%, η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα αλλά και η Ευρώπη γενικότερα, σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των εισοδημάτων μετά την 10ετή υπαγωγή σε καθεστώς μνημονίων αλλά και την κρίση λόγω της πανδημίας του Covid-19, καθιστούν αναγκαία την αναστολή εφαρμογής της άνω ρύθμισης για το 2023.

Κατά συνέπεια, η υπέρογκη αύξηση κατά περίπου 10% των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτή προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το 2023, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε δημιουργία νέου κύματος οφειλών, γεγονός που θα επιδεινώσει την εισπραξιμότητα των εισφορών του ΕΦΚΑ.Παράλληλα, για να αποφευχθεί η δημιουργία ανάλογης στρέβλωσης στο μέλλον, προτείνεται η θέσπιση ανώτατου πλαφόν αύξησης εισφορών των μη μισθωτών ίσο με 3%: για το 2024 επί του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από το 2025 και εφεξής επί του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ.