Η 13η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021, δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Κύριο θέμα της συνεδρίασης αυτής ήταν η έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων, του Δήμου Αγράφων για τη χρήση 2018 και 2019. Με την έγκριση αυτή ο Δήμος ολοκληρώνει τα συγκεντρωτικά οικονομικά του στοιχεία για τα δύο αυτά έτη, τα οποία αναφέρονται στα έξοδα, στα έσοδα και στο αποθεματικό ποσό που συγκεντρώθηκε τα δύο αυτά έτη. Στη συνέχεια ο Δήμος θα προχωρήσει στη σύνταξη απολογισμού του έτους 2020 και αργότερα με την ολοκλήρωση της χρονιάς αυτής του έτους 2021.