Θέσεις Εφοριακών σε Ευρυτανία & Φθιώτιδα

0
2917

Στο Εθνικό Τυπογραφείο η 1Γ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η 1Γ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για δημοσίευση, που αφορά στην πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Θέσεις έχουν ανοίξει και στην Ευρυτανία, καθώς και στη Φθιώτιδα, με πτυχία Διοικητικά – Οικονομικά και πτυχίο Νομικής. Επίσης, απαιτείται Γνώση πληροφορικής και καλή γνώση ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα:

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ: 1ΘΕΣΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΠΤΥΧΙΑ)

ΦΘΙΩΤΙΔΑ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ. ΠΤΥΧΙΑ)

1ΘΕΣΗ ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)