Με την ανεργία στο αποκορύφωμά της σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στην Ευρυτανία,
πολύ απογοητευτικό είναι το φαινόμενο νέοι ή και μεγαλύτεροι άνθρωποι που είναι
άνεργοι να ζητούν από επιχειρήσεις να τους εντάξουν σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, χωρίς
ουσιαστικά να εργάζονται, απλά και μόνο να δηλώνουν παρουσία και να εισπράττουν το
μισθό από τον Οργανισμό. Από την άλλη επιχειρήσεις που χρειάζονται εργατικό και
υπαλληλικό δυναμικό, δεν βρίσκουν σε ολόκληρο το νομό και αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο
πρόβλημα στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.