Ακούγεται έντονα το τελευταίο διάστημα, ότι υποψήφιος μεγάλου πολιτικού κόμματος προτρέπει ψηφοφόρους του κόμματος που δεν θέλουν να ψηφίσουν τον ίδιο να ψηφίσουν υποψήφιο αντιπάλου κόμματος προκειμένου να μην λάβει αυτές τις ψήφους συνυποψήφιός του με το ίδιο κόμμα. Βγάζει νόημα; Κι όμως συμβαίνει στην Ευρυτανία.