Οικονομική ενίσχυση σε δημότη

Δίπλα στους δημότες που έχουν ανάγκη βρίσκεται ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο αυτό αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση σε δημότη. Πρόκειται για έναν άνδρα από χωριό της ΔΕ Βίνιανης. Από το έτος 2012, ο εν λόγω άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όρασης και κίνησης συνέπεια του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Δεν δύναται να εργαστεί και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε έξοδα καθημερινών βιοτικών αναγκών. Επιπλέον υπάρχουν διογκωμένα χρέη στην οικογένεια. Ο Δήμος Αγράφων αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες οικονομικές ανάγκες των μελών της οικογένειας και ιδιαιτέρως στον ίδιο που πάσχει από σοβαρή νόσο. Η δαπάνη θα καλυφθεί με ανάληψη από τον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.