Κατέθεσε τον συνδυασμό του ο Δ. Λερογιάννης

0
1003

Με την συμπλήρωση των σαράντα δύο (42) υποψηφίων, ο επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Καρπενησίου ‘’Αλλαγή πορείας 2020’’ και υποψήφιος Δήμαρχος Δημήτρης Λερογιάννης κατέθεσε το Σάββατο 4-5-2019 το συνδυασμό, στο Πρωτοδικείο Καρπενησίου, έτοιμος να αντιμετωπίσει την εκλογική αναμέτρηση. Στο ψηφοδέλτιό του  περιλαμβάνονται τρεις (3) υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την εκλογική περιφέρεια Δομνίστας, είκοσι επτά (27) από την εκλογική περιφέρεια Καρπενησίου, δύο (2) από την περιφέρεια Κτημενίων, τρεις (3) από την περιφέρεια Ποταμιάς, πέντε (5) από την περιφέρεια Προυσού και δύο (2) από την περιφέρεια Φουρνάς. Οι υποψήφιοι είναι:

Δομνίστα: Κοντός Δημήτριος, Μάμαλη Κωνσταντίνα και Σώκος Γεώργιος

Καρπενήσι: Αρκουμάνη Όλγα, Γιαννιώτης Δημήτριος, Δεδούσης Περικλής, Δροσίνης Γεώργιος, Ίβρος Ιωάννης, Ίβρου – Χαβέλου Αγγελική, Κακαβάς Χρήστος, Καρβέλης Γεώργιος, Λαθύρης Γεώργιος, Λαθύρης Νικόλαος, Λιάγκας Δημήτριος, Μαντέκα Ελένη, Μαντζιούτας Ιωάννης, Μουλιανίτη – Κοντοκώστα Ανθούλα, Μπακαέ Αλεξία – Σωτηρία, Μπακόλας Ιωάννης, Μπανιά Μαρία, Μπομποτσιάρης Κωνσταντίνος, Μπουλάκος Σπυρίδων, Ντρίβας Δημήτριος, Πάζιου Μαρία, Παπαδημητρίου Ευτυχία, Παπαδογούλας Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Λεωνίδας, Στεροπούλου Γεωργία, Τριχιά Μαρία και Τσώνης Νικόλαος.

Κτημενίων: Γαλάνη Βασιλική και Καυκιά Αγγελική

Ποταμιά: Γραβάνης Νικόλαος, Πάστρα – Κολοβού Αγγελική και Σκαρπής Ιωάννης

Προυσός: Γρίβας Φίλιππος, Δροσίνη Μαρία, Κοκόσης Φώτιος, Μαυρίκα Χαρίκλεια και Ντανά Ελένη

Φουρνά: Μπούργος Κωνσταντίνος και Παπουτσόπουλος Νικόλαος.