Έγκριση έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων η εφάπαξ καταβολή σε χρήμα της παροχής γάλακτος σε τριάντα οκτώ (38) δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αγράφων, χρονικής περιόδου Β΄ εξαμήνου 2021 καθώς και του έτους 2022, συνολικού κόστους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (4.562,28€).

Σύμφωνα με τον τελευταίο διαγωνισμό του Δήμου Αγράφων, η εμπορική τιμή μιας συσκευασίας γάλακτος εβαπορέ (410γρ) είναι 0,76€ με Φ.Π.Α. Η καταβολή της οφειλής θα πραγματοποιηθεί σε μια εφάπαξ δόση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στους εργαζόμενους που απασχολούνταν στο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας και της καθαριότητας. Προκειμένου να εκτιμηθούν ακριβώς τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στους δικαιούχους για το γάλα απαιτείται η διερεύνηση και διασταύρωση παρουσιών τους για όλο το ενδιάμεσο διάστημα, εξαιρουμένων των κανονικών αδειών, των πρόσθετων αδειών, των αναρρωτικών αδειών, των ειδικών αδειών λόγω covid και της ειδικής απουσίας γονέων. Η αποτίμηση αυτή προκειμένου να είναι αξιόπιστη και ορθή θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.

Στους καταλόγους δεν συμπεριλαμβάνονται αφυπηρετήσαντες υπάλληλοι ή μεταταγμένοι ή αποβιώσαντες, των οποίων οι οφειλές θα ενταχθούν στην αποτίμηση του γάλακτος. Ο Δήμος Αγράφων δεν έχει χορηγήσει, μέχρι σήμερα, ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα στους δικαιούχους υπαλλήλους του για το Β’ εξάμηνο του 2021 καθώς και για το έτος 2022. Οι εδαφικές ιδιομορφίες της περιοχής και η μακρά απόσταση μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων, η πολυδιάσπαση των χώρων εργασίας σε συνδυασμό με το ανύπαρκτο προσωπικό στο Γραφείο Προμηθειών καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη και την εκκίνηση διαδικασίας ανάθεσης προμήθεια φρέσκου γάλακτος αλλά και την καθημερινή διανομή φρέσκου γάλακτος.