Στην Αγαθίδειο Βιβλιοθήκη Προυσού, το σημαντικό έργο που επιτελείται το τελευταίο διάστημα, αφορά στην καταγραφή υλικού. Μια ομάδα επιστημόνων, υπό την καθοδήγηση της κας Γεωργίας Λαμροπούλου- Τριχοπούλου, προσφέρει τις υπηρεσίες της με συνέπεια και ζήλο για την καταγραφή του πλούσιου και μοναδικού υλικού της Βιβλιοθήκης. Όπως μας ενημερώνουν, σύντομα θα ολοκληρωθεί η καταγραφή και θα ακολουθήσει η ταξινόμηση των συγγραμμάτων με στόχο η Αγαθίδειος Βιβλιοθήκη να υποδέχεται το αναγνωστικό κοινό ως δανειστική βιβλιοθήκη αλλά και ως χώρος που θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καρπενησίου ευχαριστεί θερμά την ομάδα εργασίας για την προσφορά της και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Προυσού κ. Κωνσταντίνο Σταυρόπουλο για την εποπτεία και τη στήριξη του έργου. Ένα αξιόλογο έργο για τον τόπο οδεύει προς ολοκλήρωση.