Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας φιλοξενεί  κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους που διαμένουν εκεί μεγάλα χρονικά διαστήματα ή και πολλά χρόνια. Κατά καιρούς υπάρχει η γκρίνια αν μπορούν οι περιθαλπόμενοι να βγαίνουν και εκτός του Θεραπευτηρίου.

Σε ερώτηση του Ευρυτανικού Παλμού προς τη Διοίκηση του ΘΧΠΕ, αν επιτρέπεται να βγαίνουν εκτός του Θεραπευτηρίου για εξόδους, εκκλησιασμό ή επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς και τι προβλέπει ο κανονισμός του Θεραπευτηρίου, ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας κ. Λάππας Κλεομένης, απαντά:

«Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας φιλοξενούνται κυρίως συνάνθρωποί μας με αυξημένες ανάγκες, με χρόνιες παθήσεις, πνευματικές ή κινητικές και ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν δύνανται να ζήσουν σε ένα υγιές και ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Θ.Χ.Π. Ευρυτανίας, πρώην Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας, η έξοδος των περιθαλπόμενων κατ’ αρχήν είναι ελεύθερη και επιτρέπεται κατόπιν σχετικής άδειας από την Διοίκηση. Επιπροσθέτως σε περιπτώσεις περιθαλπόμενων με μεγάλη ηλικία ή με κινητικά προβλήματα συνιστάται και επιβάλλεται σε ορισμένες περιπτώσεις να συνοδεύονται από συγγενικό πρόσωπο ή άτομο από το οικείο περιβάλλον τους. Επίσης η έξοδος περιθαλπόμενων που έχουν μειωμένες πνευματικές ικανότητες είναι επιτρεπτή μόνο με συνοδό.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι ως υπηρεσία να λαμβάνουμε υπόψιν τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον COVID-19 προκειμένου να μην κινδυνέψει η ζωή τους αλλά και η ζωή των υπόλοιπων περιθαλπόμενων και των εργαζόμενων του θεραπευτηρίου».