Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Η συνεδρίαση διεξήχθη δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Έντεκα ήταν τα θέματα που συζήτησαν οι σύμβουλοι και έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση δημοτών), την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Καρπενησίου για το αποφρακτικό μηχάνημα MERCEDES – BENZ 1426 LS και την έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη. Επίσης δόθηκαν εγκρίσεις για αποφάσεις Δημάρχου με θέμα τις απευθείας αναθέσεις των έργων «Έκτακτη Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων του οδικού δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγράφων και Βίνιανης, λόγω της κακοκαιρίας της 28ης & 29ης Ιουνίου έτους 2020’’, καθώς και των έργων«Έκτακτη Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων του οδικού δικτύου των Τοπικών Κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγράφων και Ασπροποτάμου λόγω της κακοκαιρίας της 6ης Ιουλίου έτους 2020’’. Ακόμη οι σύμβουλοι έλαβαν αποφάσεις για τη ματαίωση διάλυση σύμβασης του έργου: ‘’Διαρρύθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου «Γεώργιος Καφαντάρης» Δ.Ε.Φραγκίστας Δήμου Αγράφων’’, για την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, αλλά και για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής και τον ορισμό υπολόγου για την πληρωμή παραβόλου λόγω προσφυγής στο Σ.Υ.ΠΟ.Θ.Α.