Κτηματογράφηση: Με δυσκολίες και οικονομική επιβάρυνση οι αιτήσεις στην Ευρυτανία

3601
 • Τα 5  βήματα για τις δηλώσεις με απλά λόγια
 • Οι ειδικές περιπτώσεις
 • Παραδείγματα

Σε ‘Γολγοθά’ έχει εξελιχθεί η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών για πολλούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Πολλές είναι οι απορίες τους και τα προβλήματα που προέκυψαν από τις 4 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η διαδικασία, με την λειτουργία της νέας εφαρμογής.

Η καταχώρηση της δήλωσης γίνεται πλέον μέσω των κωδικών του TAXIS, ενώ ο εντοπισμός του ακινήτου είναι υποχρεωτικός, καθώς διαφορετικά επέρχονται κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Αυτό σημαίνει πως όσα ακίνητα δεν δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη και αν δεν επέλθουν οι απαραίτητες διορθώσεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα περιέλθουν στο Δημόσιο.

Ο Ευρυτανικός Παλμός, ανταποκρινόμενος στα δεκάδες τηλεφωνήματα αναγνωστών για το συγκεκριμένο θέμα, σε μια εκτενή έρευνα μίλησε με τον υπεύθυνο του Γραφείου Κτηματογράφησης (Χαριλάου Τρικούπη 43, τηλ. 2237023200), ο οποίος μας ενημέρωσε, εκτός από τις παρακάτω λεπτομέρειες, πως: η κάθε περίπτωση ατόμου είναι ξεχωριστή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τα στοιχεία της ιδιοκτησίας τους, ώστε κατά την σχεδίαση του ακινήτου τους στο σύστημα θέασης ορθοφωτογραφιών, να μην προβούν, κατά λάθος, σε καταπάτηση ξένης περιουσίας, η οποία θα αποφέρει προβλήματα, τόσο στους ίδιους, όσο και στον ιδιοκτήτη της γειτονικής ιδιοκτησίας. Η προσκόμιση τοπογραφικού, ίσως είναι η καλύτερη λύση, ώστε να εξασφαλίσουν την ακριβή έκταση της ιδιοκτησίας τους, χωρίς να χρειαστεί στο μέλλον εκ νέου έκδοσή του, βέβαια οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται σε συμβολαιογράφους ή δικηγόρους για να τακτοποιήσουν τις αιτήσεις κτηματογράφησης ή να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους, αλλά χωρίς τοπογραφικό υπάρχει περίπτωση να μην λήξει το θέμα της κτηματογράφησης των ιδιοκτησιών τους και να τους ξαναζητηθούν παραστατικά.

Παράταση αιτήσεων

Όσο για το αν θα δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την κτηματογράφηση στην Ευρυτανία, η απάντηση ήταν ότι ακόμη δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και αν τελικά δοθεί, αυτό θα γίνει την τελευταία στιγμή, παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου έχει ήδη κάνει αίτηση παράτασης 6 μηνών και πολλοί σύλλογοι και πολίτες έχουν ξεσηκωθεί ζητώντας παράταση έως και ενός έτους, προκειμένου να προλάβουν οι πολίτες να κάνουν σωστά την εγγραφή τους στο κτηματολόγιο. Ενώ και στα Άγραφα έχουν ήδη σύλλογοι ζητήσει την παράταση του ορίου για την υποβολή των αιτήσεων, με δεδομένο ότι η περίοδος του χειμώνα, δημιουργεί περεταίρω δυσκολίες για να προλάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων της ημερομηνίες.  

Τα 5 βήματα για την υποβολή της δήλωσης από τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Μαντζιούτα Γιάννη

SONY DSC

Η εφαρμογή αποτελείται από 5 βήματα

– Ο πολίτης πρέπει να μπει στη σελίδα www.ktimatologio.gr, επιλέγει το εικονίδιο e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και πατάει «είσοδος». Μπαίνει την εφαρμογή κάνοντας κλικ στην Ηλεκτρονική Δήλωση Κτηματολογίου.

–  Βάζει τους κωδικούς Taxis και του εμφανίζεται η αρχική σελίδα με τις εξής επιλογές:

α)για την υποβολή της νέας δήλωσης να πατήσει
β) για εκκρεμείς δηλώσεις να πατήσει
γ) για τις υποβληθείσες δηλώσεις να πατήσει
δ) για τροποποίηση των στοιχείων του δικαιούχου να πατήσει

Στο τέλος της σελίδας υπάρχει οδηγός για χρήση της ηλεκτρονικής υποβολής:

1) ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέξει νομό και ΟΤΑ και να πατήσει αποθήκευση

2) να ελέγξει τα στοιχεία του

3) να επιλέξει τον τύπο του ακινήτου του (πχ. απλό αγροτεμάχιο κλπ). Στη συνέχεια καλείται να δηλώσει στοιχεία όπως οδό, αριθμό, ΤΚ, περιοχή κοκ., ενώ θα πρέπει να δηλώσει και αν το ακίνητο είναι εντός ορίων οικισμού. Στην συνέχεια γίνεται ο εντοπισμός του ακινήτου, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον δικαιούχο να το εντοπίσει μέσω πληκτρολόγησης της διεύθυνσης ή άλλων χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής, μέσω του αριθμού αγροτεμαχίου, μέσω φόρτωσης αρχείου συντεταγμένων ή μέσω φόρτωσης αρχείου από εφαρμογή εντοπισμού κινητού τηλεφώνου

4) επισύναψη σε ηλεκτρονική μορφή των εγγράφων που έχει δηλώσει στα προηγούμενα βήματα, ενώ μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χαρτιά όπως: απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και του πιστοποιητικού μεταγραφής, στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, για περιπτώσεις χρησικτησίας θα χρειαστεί Ε9, λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήρια κλπ. ώστε να αποδεικνύεται η 20ετής νόμιμη κατοχή του ακινήτου.

5) έλεγχος πληρότητας της δήλωσης πριν την πληρωμή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Εάν υπάρχουν λάθη στη δήλωση θα εμφανιστούν κάτω από την ειδοποίηση που θα λάβετε και θα πρέπει να τα διορθώσετε πριν υποβάλετε τη δήλωση.

Δικαιολογητικά υποβολής δήλωσης

Για προσωπικά στοιχεία:

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Ε9
 • Απλή εξουσιοδότηση (εφόσον  αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.
 • Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (σε περίπτωση που αυτός που συντάσσει  – υπογράφει και προσκομίζει τη δήλωση δεν ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.

Για την τεκμηρίωση του δικαιώματος

 • Απλό αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (πχ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.).
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλάκειο.
 • Το τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στον τίτλο.
 • Νεώτερο τοπογραφικό διάγραμμα ή άλλα στοιχεία οριοθέτησης από τα οποία να προκύπτουν η θέση και τα όρια του ακινήτου, όπως:
 • Αριθμός τεμαχίου σε διανομή, αναδασμό ή Οικοδομικό Συνεταιρισμό
 • Απόσπασμα από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφικών του Ελ. Κτημ/γιο
 • Πίνακα συντεταγμένων από συσκευές GPS
 • Χρήση της εφαρμογής telektima για τα κινητά

Ειδικές περιπτώσεις – Ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους

Έκτακτη χρησικτησία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης εφόσον αποδεικνύεται η διαρκής νομή και κατοχή του ακινήτου για 20 συνολικά έτη με δύο τουλάχιστον έγγραφα, όπως:

 • Δικαστική απόφαση, ένορκη βεβαίωση, προσύμφωνο, Ε9, οικοδομική άδεια, έγγραφο χορήγησης επιδότησης, βεβαίωση ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποδείξεις εξόδων κλπ.

Κληρονομιές

Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

Κληρονομιά με διαθήκη

Τίτλο του κληρονομούμενου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκη, Πιστοποιητικό περί  μη αποποίησης κληρονομιάς

Κληρονομιά χωρίς διαθήκη

Τίτλο του κληρονομούμενου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.

Τα πιστοποιητικά αυτά, για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

Τι θα πληρώσουμε. Πως υπολογίζεται το τέλος κτηματολόγησης. Παραδείγματα σε αστική & αγροτική περιοχή

Δικαιώματα σε αστική περιοχή

Παράδειγμα 1

Έστω ότι δηλώνετε δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας σε τρία διαμερίσματα (π.χ. δύο διαμερίσματα με δικαίωμα κυριότητας και ένα διαμέρισμα με δικαίωμα επικαρπίας). Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

35 € × 3 = 105 €

Παράδειγμα 2

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα και ένα δικαίωμα κυριότητας σε χώρο στάθμευσης με χιλιοστά στο οικόπεδο. Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

(35 € × 1) + (20 € × 1) = 55 €

Παράδειγμα 3

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα και ένα δικαίωμα κυριότητας σε χώρο στάθμευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο. Τότε, θα πληρώσετε μόνο για το δικαίωμα κυριότητας στο διαμέρισμα. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλετε:

(35 € × 1) + 0 = 35 €

Παράδειγμα 4

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα και ένα δικαίωμα κυριότητας σε αποθήκη χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο, η οποία αποθήκη αναφέρεται στον τίτλο κτήσης ως παρακολούθημα του διαμερίσματος. Τότε, θα πληρώσετε μόνο για το δικαίωμα κυριότητας στο διαμέρισμα. Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλετε:

(35 € × 1) + 0 = 35 €

Δικαιώματα σε αγροτική περιοχή

Παράδειγμα 1

Έστω ότι δηλώνετε δύο δικαιώματα σε ακίνητα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (πχ επικαρπία). Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

35 € × 2 = 70 €

Παράδειγμα 2

Έστω ότι δηλώνετε τρία (ή τέσσερα ή πέντε κ.ο.κ.) δικαιώματα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (επικαρπία). Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε και πάλι:

35 € × 2 = 70 €

Δικαιώματα σε αστική και αγροτική περιοχή

Παράδειγμα

Έστω ότι δηλώνετε ένα δικαίωμα που αφορά κυριότητα και είναι σε αστική περιοχή (εντός των ορίων του ίδιου ΟΤΑ) και τρία δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται σε αγροτική περιοχή του ιδίου ΟΤΑ. Τότε, θα πρέπει να καταβάλετε:

(35 € × 1) + (35 € × 2) = 105 €