Από την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020 έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ για τους δικαιούχους VOUCHER της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” στο ΚΔΑΠ του Δήμου Καρπενησίου. Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν αύριο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τις 14:00 μ.μ.Οι ωφελούμενοι για την εγγραφή τους θα προσέρχονται στη δομή του ΚΔΑΠ και στην οδό: Γ. Παπανδρέου 10 στο Καρπενήσι.Σε περίπτωση που τα vouchers θα είναι λιγότερα από τις διαθέσιμες θέσεις της δομής θα ικανοποιηθούν όλες οι εγγραφές.Στις δομές που τα vouchers θα είναι περισσότερα από τις διαθέσιμες θέσεις της δομής θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Σημειώνεται ότι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλ. επικοινωνίας: ΚΔΑΠ: 2237022606,Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ: 2237021227