Εκτός Δασικών Χαρτών οι μη οριοθετημένοι οικισμοί

Όπως ανακοινώνει ο Δήμος Αγράφων, εξαιρέθηκαν από τον δασικό χάρτη οι μη οριοθετημένοι οικισμοί του Δήμου καθιστώντας αποτελεσματική την αντίρρηση που κατέθεσε ο Δήμος Αγράφων και ενισχύοντας τους δημότες απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση κατάθεσης αντίρρησης για τα ακίνητά που υπάγονται εντός των ορίων των εξαιρούμενων εκτάσεων.

Η αντίρρηση για τους μη οριοθετημένους, προς πολεοδόμηση οικισμούς του Δήμου Αγράφων στους οποίους  έχει αναγνωριστεί από μακρού χρόνου η διαμορφωμένη οικιστική κατάσταση έγινε σύμφωνα με τα δεδομένα που αντλήθηκαν από τα ΣΧΟΟΑΠ και την λίστα των οικισμών του Νομού Ευρυτανίας.

Με την ιδιαίτερα σημαντική και απόλυτα επιτυχή αυτή εξέλιξη, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο Δήμος Αγράφων εξαιρεί από τον δασικό χαρακτήρα πάνω από 500 ιδιοκτησίες και απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση υποβολής αντίρρησης γεγονός που μεταφράζεται σε ποσό συνολικά μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ.  

 Όσοι δημότες ενδιαφέρονται για περισσότερες Πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ: κα. Φεγγούλη Χριστίνα, τηλ 2237350906.

Παρακάτω παρουσιάζεται η λίστα των μη οριοθετημένων οικισμών,των οποίων τα όρια σύμφωνα με τα ΣΧΟΟΑΠ εξαιρέθηκαν από τον δασικό χάρτη.

Οικισμοί:

 • Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας
  • Παλαιοχώριον
  • Άγιος Γεώργιος
  • Νεοχώριον
  • Τριπόταμον
  • Βρεκαίικα
  • Κοψαίικα
  • Τσούκκα
 • Δημοτική Ενότητα Βίνιανης
  • Παλιός Κρέντης
  • Χρύσω
  • Άγιος Δημήτριος
  • Γάβρινα
 • Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου
  • Πρασιά
  • Φουσιανά
  • Μεταξάδες
  • Βασιλέσι
  • Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος
  • Κέδρα
  • Ιτέα
 • Δημοτική Ενότητα Απεραντίου
  • Βούλπη
  • Λογγίτσι
  • Κάτω Ποταμιά
 • Δημοτική Ενότητα Αγράφων
  • Βαλάρι
  • Κουστέσα
  • Επινιανά
  • Μάραθος
  • Μοναστηράκι
  • Τρίδενδρο
  • Τροβάτο
  • Άγιος Αθανάσιος

Εικόνα 1Τ.Κ. Κουστέσα, Δ.Ε. Αγράφων εξαίρεση από τον δασικό χάρτη

Εικόνα 2Τ.Κ.Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων, εξαίρεση από τον δασικό χάρτη

Εικόνα 3 Οικισμός Βασιλέσι, Τ.Κ. Πρασιάς Δ.Ε. Ασπροποτάμου εξαίρεση από τον δασικό χάρτη.

Εικόνα 4 Οικισμός Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Δ.Ε. Φραγκίστας εξαίρεση από τον δασικό χάρτη