Έγκριση έλαβε η έκδοση βεβαιώσεων δύο ψηφιακών και τεσσάρων αναλογικών ταχογράφων στα απορριμματοφόρα και τα λεωφορεία του Δήμου Αγράφων. Η επιτροπή συντήρησηςκαι  επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων  του  Δήμου  που αποτελούνταν από τους Γαβριήλ Ευάγγελο, Πρόεδρο κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών, Ντουφεκούλα Θωμά, (τακτικό μέλος) κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων και Καψάλη Πέτρο, (τακτικό μέλος) κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών αποφάσισαν την απευθείας ανάθεση για την έκδοση των βεβαιώσεων των έξι οχημάτων του Δήμου στον κ. Παλούμπη Γρηγόριο, Ταχογράφοι – Ταξίμετρα – Μοτέρ,  που  εδρεύει  στην  Πάτρα συνολικού προϋπολογισμού 297,60 ευρώ. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους πλην του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήμο και η πληρωμή του θα γίνει μετά την παραλαβή των υλικών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.