Κατεπείγουσα ανάθεση αποφάσισε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης για την επισκευή βλαβών στο κτίριο Καπράνου στον Κλειτσό. Στο εν λόγω κτίριο στην Κοινότητα Κλειτσού της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς, του Δήμου Καρπενησίου, διαπιστώθηκε κατάρρευση μικρού τμήματος της φέρουσας τοιχοποιίας στη δυτική πλευρά του τρίτου ορόφου του κτιρίου που προήλθε από την εισροή νερού (από βροχόπτωση) λόγω της καταστροφής μικρού τμήματος της επικάλυψης (κεραμίδια) της στέγης με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη δημιουργία και άλλων βλαβών στο κτίριο, καθώς και την προστασία των όμορων ιδιοκτησιών και διερχομένων πεζών και από τον δημοτικό δρόμο μπροστά από το κτίριο. Επειδή υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια των δημοτών των όμορων ιδιοκτησιών όπως προαναφέρθηκε καθώς και πρόσκληση ζημίας των δημοτικών συμφερόντων ανατέθηκε απ’ ευθείας στον κ. Στέφανο Καμαρέτσο του Νικολάου να εκτελέσει την εργασία αυτή έναντι του ποσού των 4.000,00€ με ΦΠΑ. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι την 8 Απριλίου 2021.