Σύμφωνα με την από 1-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπενησίου κ. Νίκου Σουλιώτη αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση για τηνυπηρεσία«Κτηνιατρική φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου 2019 2020»στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Στεφανής Χαράλαμπος, κάτοικο Λαμίας με τιμή προσφοράςανά μονάδα εργασίας έναντι συνολικού ποσού 11.975,92€  συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α. Η κτηνιατρική φροντίδα που θα παρασχεθεί στα αδέσποτα ζώα περιλαμβάνει: εξέταση αίματος για λεϊσμανίαση, ηλεκτρονική σήμανση – σήμανση με μεταλλική κονκάρδα, αποπαρασίτωση σκύλων από ενδοπαράσιτα και εξωπαράσιτα, στείρωση θηλυκών και αρσενικών σκύλων, αντιλυσσικός εμβολιασμός, εμβόλια σκύλων, αποπαρασίτωση κουταβιών, στείρωση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός και σήμανση γάτας, παρακολούθηση λυσσύποπτου αδέσποτου ζώου, ευθανασία αδέσποτου ζώου, διαχείριση δηλητηριασμένου ζώου, καθώς και διάφορα έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον πάροχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών