Με απευθείας ανάθεση το κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων

0
1621

10.000 ευρώ ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων αφού έλαβε υπόψη τη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας, ομόφωνα ενέκρινε την πραγματοποίηση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2018, του ποσού των 9.900,06€ για την κοπή και το κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων.

Πρόκειται για την εργασία διαμόρφωσης ανανέωσης κόμης ή κοπής επικίνδυνων δένδρων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αγράφων. Ως τρόπο εκτέλεσης ορίζει την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.