Σε εγρήγορση φαίνεται να είναι ο Δήμος Αγράφων, καθώς σύντομα πρόκειται να ξεκινήσουν τρία ακόμη έργα που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης αποφάσισε την απευθείας ανάθεση των έργων «Κατασκευή τεχνικού στην Τ.Κ. Ραπτοπούλου – θέση Ντουβετσίλο Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων», τη «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων» και τη «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φρακγίστας».

Σχετικά με το πρώτο έργο η ανάθεση αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Ραπτοπούλου  Δ.Ε. Ασπροποτάμου και αυτή θα ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 20.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ενώ ως ανάδοχος ορίζεται ο Μαντζιούτας Ιωάννης του Βασιλείου με προσφερόμενη τιμή 16.129,03 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%). Το δεύτερο έργο θα αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων με την ανάθεση να ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 25.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο τον Σιαφάκα Βασίλειο του Γεωργίου με προσφερόμενη τιμή 20.161,29 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%). Το τρίτο έργο αφορά εργασίες που θα εκτελεσθούν στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας, με την ανάθεση να ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 30.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με ανάδοχο τον Ζαραβέλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου με προσφερόμενη τιμή 24.193,55  ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%).