Την απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γρανίτσας στον συνοικισμό Κάτω Ποταμιάς αποφάσισε ο Δήμος Αγράφων. Πρόκειται για ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού105.26 τ.μ., το οποίο εκμισθώθηκε στον Γεωργαλή Γεώργιο του Κωνσταντίνου με ποσό 350,00 ευρώ ετησίως για διάρκεια δέκα (10) έτη. Ο Δήμος Αγράφων προέβη στην απόφαση αυτή, καθώς επωφελείται από τη µη καταβολή καμίας δαπάνης για την συντήρηση (ελαιοχρωματισμοί, πληρωμή Ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, επισκευή στέγης κ.α.) και επισκευή µικροβλαβών. Επίσης στην απόφασή του αυτή συνέβαλε και το γεγονός ότι λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων το ενδιαφέρον για μισθώσεις είναι πολύ περιορισμένο, καθιστώντας έτσι αμφίβολη την έκβαση τυχόν διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εξεύρεση μισθωτή, όπως επίσης ότι το κτίριο χρειάζεται επεμβάσεις ώστε να γίνει κατάστημα.