Με δημοπρασία δημοτικά ακίνητα- ξενώνες σε Φουρνά και Ανιάδα

0
1941

Σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική προχωρά ο Δήμαρχος Καρπενησίου για τα δημοτικά ακίνητα – ξενώνες σε Φουρνά και Ανιάδα αλλά και σε λεπτομέρειες αυτών για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τη μίσθωση του ακινήτου στην Κοινότητα Φουρνάς, το όλο ακίνητο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και λοιπούς πέριξ αυτού χώρους, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του ∆ήμου Καρπενησίου και βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φουρνάς. Οι προς μίσθωση χώροι αυτού είναι: α. Το υπόγειο (63,31τ.μ.) λεβητοστάσιο β. Το ισόγειο, (390,21τ.μ.) 6 υπνοδωμάτια, αίθουσα πρωινού,παρασκευαστήριο,αποθήκητροφίμων,2WC πελατών, 2WC προσωπικού, εσωτερική σκάλα, λινοθήκη. γ. Ο πρώτος όροφος, (376,65τ.μ.) χώρος υποδοχής, reception, γραφείο, χώρος καθιστικού, εσωτερική σκάλα, 2 λινοθήκες,9 υπνοδωμάτια. ∆ύναται να χρησιμοποιηθεί ως Καφέ –Μπαρ, Εστιατόριο, Ψησταριά, Ξενώνας, Ξενοδοχείο, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο Μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται με εξοπλισμό. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και με το δικαίωμα παράτασης για άλλα έξι (6) χρόνια με την προϋπόθεση της αύξησης του μισθώματος κατά 50,00€. Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε διακόσια(200,00€)ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τηδημοπρασία αποτέλεσμα. Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται στην αρχή και για κάθε συμπληρωμένο χρόνο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του αρχικού ποσού. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 240,00 €.

Το ακίνητο στην Ανιάδα
Σχετικά με το δημοτικό ακίνητο – ξενώνα, στην Ανιάδα είναι αποτελούμενο από ισόγειο, πρώτο όροφο και λοιπούς πέριξ αυτού χώρους, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του ∆ήμου Καρπενησίου και βρίσκεται στην Κοινότητα Ανιάδας. Οι προς εκμίσθωση χώροι αυτού είναι: α. Ισόγειο, (154,76τ.μ.) κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, τουαλέτες και β. Πρώτο όροφο, (154,76τ.μ.) καθιστικό και 6 υπνοδωμάτια με δικό τους W.C και βεράντα. ∆ύναται να χρησιμοποιηθεί ως Καφέ –Μπαρ, Εστιατόριο, Ψησταριά, Ξενώνας, Ξενοδοχείο, Ενοικιαζόμενα ∆ωμάτια, εφόσον πληροί τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις. Ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω χρήσεις. Το ακίνητο εκμισθώνεται με εξοπλισμό. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και με το δικαίωμα παράτασης για άλλα έξι (6) χρόνια με την προϋπόθεση της αύξησης του μισθώματος κατά 30,00€. Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε εκατό (100,00€)ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα. Το μίσθωμα θα προσαυξάνεται στην αρχή και για κάθε συμπληρωμένο χρόνο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του αρχικού ποσού. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς ολοκλήρου του μισθώματος ενός έτους, ήτοι, ποσό 120,00 €.

Στις 23 Οκτώβρη η δημοπρασία
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 23/10/2019, ώρα 12:00 έως 12:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να προσκομίσουν στην επιτροπή δημοπρασιών του ∆ήμου, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας καθώς και να προσέλθουν με εγγυητή.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες ∆ευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 ∆ιεύθυνση Ύδρας 6 – Καρπενήσι Τηλέφωνο22373 50064 FAX 22370 89073. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται το μίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως με τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κεραμάρη ∆ημήτριο (τηλ. 22373 50054).