Στην εκμίσθωση πέντε (5) περιπτέρων θα προβεί ο Δήμος Καρπενησίου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, έναντι ανταλλάγματος, των περιπτέρων, καθώς και των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΝΠΔΔ. Οι διατάξεις αυτές αφορούν και τα περίπτερα του Δήμου Καρπενησίου που βρίσκονται: α) στη συμβολή των οδών Αισώπου & Καβάφη στο Καρπενήσι, β) στη συμβολή των οδών Γ. Καραϊσκάκη και Καφαντάρη στο Καρπενήσι, γ) επί της οδού Αθανασίου Καρπενησιώτη αρ. 45 στο Καρπενήσι, δ) επί της οδού Παύλου Μπακογιάννη έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου, ε) επί της οδού Ζηνοπούλου αρ. 39 στο Καρπενήσι. Η εκμίσθωση αυτών θα πραγματοποιηθεί με τη διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων αποκλεισμένης της δυνατότητας της απευθείας παραχώρησής τους.